ARBO in de spotlight: de preventiemedewerker 

Laatste update 27 januari 2022 Leestijd: 4 min

Geen baan is zonder gezondheidsrisico's. In de werkplaats wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen en is er zwaar tilwerk. Het personeel op kantoor zit veel in dezelfde houding en kijkt lang naar een beeldscherm. En personeel met klantcontact kan te maken krijgen met agressie en geweld. Ondanks dat gezondheid voor zowel werkgever als werknemer belangrijk is, zien we dat arbeidsomstandigheden (arbo) in de praktijk niet altijd de aandacht krijgt die het verdient. Daarom zetten we bij BOVAG regelmatig arbo in de spotlight. Deze keer: de preventiemedewerker. 

Preventiemedewerker is de officiële benaming voor een medewerker die door de werkgever is aangewezen om het bedrijf bij te staan op het gebied van preventie en veiligheid. Vaak is het iemand (van de werkvloer) die weet welke risico's er in het bedrijf zijn en meedenkt om deze te verkleinen. Eigenlijk is deze persoon de brug tussen de werkvloer, de werkgever en betrokken arbodeskundigen.  

Verplicht en hoeveel dan? 

Het is wettelijk verplicht om tenminste één medewerker aan te stellen als preventiemedewerker. Bij een bedrijf met maximaal 25 medewerkers kan een eigenaar of directeur ook zelf deze taak uitvoeren.  

Anders dan een bedrijfshulpverlener (BHV) hoeft er niet op elk moment een preventiemedewerker in het bedrijf aanwezig te zijn.  Toch kan het zijn dat het voor die ene persoon te veel werk is om alle taken goed uit te voeren. Het bedrijf kan dan besluiten meer preventiemedewerkers aan te stellen. Hoeveel is naar eigen invulling te bepalen.  

Taken van de preventiemedewerker 

Er zijn drie taken in de wet vastgelegd voor een preventiemedewerker: 
  1. (mede) opstellen en uitvoeren van de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  2. Adviseren van en samenwerken met:  
    • de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen; 
    • de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging over te nemen maatregelen voor goede arbeidsomstandigheden.
  3. (mede) uitvoeren van arbo-maatregelen.  

Het is toegestaan om meer taken bij de preventiemedewerker neer te leggen. Denk aan het registreren en vastleggen van arbeidsongevallen. Maar het is niet verplicht dat de preventiemedewerker dit doet.   

Hoe stelt u een preventiemedewerker aan? 

De wet geeft aan dat de preventiemedewerker met instemming van de OR (of personeelsvertegenwoordiging) wordt vastgesteld. Ook de taken en verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker moeten daarbij duidelijk zijn. Als er geen OR of personeelsvertegenwoordiging is, dan kan het worden afgestemd met de belanghebbende werknemers. 

Opleiding  

Er is geen verplichte opleiding voor een preventiemedewerker. Wel moet deze persoon voldoende kennis en vaardigheden hebben om de taken goed te kunnen uitvoeren. Er zijn verschillende opleidingen die hierbij kunnen helpen. 

Voor bedrijven die afdragen aan OOMT zijn er twee gratis cursussen bij Innovam. Tegen betaling zijn deze trainingen ook voor bedrijven uit andere sectoren, zoals tankstations en wasbedrijven, te volgen  

In de schadeherstelbranche biedt VOC een betaalde training aan: 

Vragen?  

Wilt u meer weten over de preventiemedewerker? Neem contact op met uw eigen arbodienst of  
met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.  

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring