Opleidingsbudget van 1000 euro voor medewerkers vanaf 1 maart 2022 

Laatste update 07 maart 2022 Leestijd: 5 min

Vanaf dinsdag 1 maart 2022 om 10.00 uur is het voor werkenden en werkzoekenden mogelijk om een opleidingsbudget aan te vragen, het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie). Jaarlijks kunnen medewerkers bij het UWV een aanvraag indienen ter waarde van maximaal 1.000 euro per persoon voor het volgen van een scholingsactiviteit. Wijs uw medewerkers hier dus op.

Het STAP-budget vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten. Het aanvragen van het STAP-budget kan de medewerker zelf doen via Mijn STAP-budget. Hoe dit werkt leest u op de website van het UWV. Hier vindt u ook de voorwaarden waaraan de medewerker moet voldoen om een aanvraag in te kunnen dienen en de medewerker kan een test invullen om te controleren of hij aan de voorwaarden voldoet. 

Vraag het STAP-budget op tijd aan – budget verdeeld over 5 tijdvakken 

Zorg dat medewerkers die gebruik willen maken van het STAP-budget op tijd een aanvraag indienen. De overheid stelt namelijk elk jaar een gelimiteerd budget van 160 miljoen euro beschikbaar verdeeld over vijf aanvraagperiodes. Als het budget op is dan is aanvragen pas weer mogelijk in het volgende tijdvak. Op de volgende momenten kan het STAP-budget aangevraagd worden: 
  • 1 maart tot en met 30 april 2022 (geen budget meer beschikbaar)
  • 1 mei tot en met 30 juni 2022 
  • 1 juli tot en met 31 augustus 2022 
  • 1 september tot en met 31 oktober 2022 
  • 1 november tot en met 31 december 2022 

Wilt u weten of er nog STAP-budget beschikbaar is in een tijdvak? Dan kunt u dat hier controleren

Voor welke opleidingen kan het STAP-budget ingezet worden?  

Het STAP-budget kan alleen ingezet worden voor opleidingen die in het STAP-scholingsregister staan. In dit register vindt u bijvoorbeeld algemene trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling of effectief communiceren, maar ook vakopleidingen. Vakopleidingen binnen de mobiliteitsbranche worden later dit jaar toegevoegd aan het scholingsregister. Wanneer dit precies zal zijn is nog niet bekend, meer informatie hierover volgt. 

Wilt u weten voor welke opleidingen uw medewerkers het STAP-budget in kunnen zetten? Kijk dan in het STAP-scholingsregister

Kan het STAP-budget ook ingezet worden voor opleidingen die duurder zijn dan 1.000 euro? 

Ja dit is mogelijk. De medewerker is dan zelf verantwoordelijk voor de financiering van de meerkosten. De werkgever mag hier ook een bijdrage aan leveren, maar dat is niet verplicht.  

STAP voor opleiders in de mobiliteitsbranche – erkenning noodzakelijk 

Veel opleiders met een relevant scholingsaanbod specifiek voor de mobiliteitsbranche hebben geen erkenning waarmee ze in het scholingsregister kunnen worden opgenomen. OOMT is door DUO geautoriseerd om branche-erkenning af te geven, mits wordt voldaan aan een aantal door VNO-NCW opgestelde criteria. Echter, door een vertraging bij SZW/DUO, kan deze branche-erkenning nog niet worden afgegeven. Zodra er meer duidelijkheid is, wordt u hierover geïnformeerd. 

STAP aanbieden voor beroepsopleidingen rijscholen 

Ook beroepsopleidingen kunnen worden gedaan met het STAP-budget. Deze kunt u aanbieden voor vergoeding als u voldoet aan de volgende voorwaarden: 
  • U moet als opleider een erkenning hebben 
  • U moet uw opleiding vastleggen in het STAP-scholingsregister van DUO 
Vanaf medio maart 2022 kunnen de erkennende sector- en brancheorganisaties de door hen erkende opleiders en opleidingen in het scholingsregister registreren. Vervolgens kunnen de opleiders zelf de overige gegevens registreren in het scholingsregister. Nadere informatie over hoe en wat u vastlegt, volgt nog. 
  •  U moet op tijd bewijzen van deelname uploaden op het STAP-portaal van UWV.  
Wilt u zelf als opleider uw training in aanmerking laten komen voor STAP, dan moet u erkend worden door een sector- of brancheorganisatie. Voor de beroepsopleidingen geldt dat zij veelal een certificering hebben aangevraagd via de sector Transport en Logistiek (Sectorinstituut Transport en Logistiek)*  en de status ‘Gecertificeerd opleider Transport & Logistiek’ hebben gekregen. Bij de certificering wordt er periodiek gekeken of hij voortgezet mag worden. Als er een geldig certificaat geregistreerd staat, mag de opleiding aangeboden worden met STAP. 

* deze certificering heeft u ontvangen bij uw aanvraag deelname aan SOOB en dient periodiek geactualiseerd te worden. 

Heeft u 1 van deze erkenningen? Dan registreert de erkennende organisatie u in het STAP-scholingsregister als opleider of EVC-aanbieder. U moet dan zelf uw opleiding of EVC-traject (scholingsactiviteit) vanaf half  maart 2022 in dit scholingsregister vastleggen. Hiervoor levert u de informatie die werkenden en werkzoekenden in het register kunnen zien. DUO beheert het scholingsregister en UWV kan het register alleen inzien. 

Meer informatie en vragen 

Meer informatie over het STAP-budget en het aanvragen hiervan vindt u op de website van het UWV. Heeft u vragen over het STAP-budget? Kijk dan of uw vraag tussen de veelgestelde vragen staat of neem contact op met het UWV via 088 – 898 22 02. 

 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring