Dealerrendement na 3 kwartalen 2022: stilte voor de storm

Laatste update 16 december 2022 Leestijd: 4 min

In de eerste 3 kwartalen van 2022 boekten autodealers per vestiging een gemiddelde nettowinst van 1,78 procent, zo blijkt uit de BOVAG Branche Barometer van BOVAG Autodealers. Een jaar eerder was dat 1,36 procent, waarvan 0,33 procent uit NOW-steun bestond. De prijzen en marges van zowel nieuwe als gebruikte auto’s liggen beduidend hoger, maar een aanstaande recessie, hogere personeelskosten en energieprijzen zijn reden voor waakzaamheid. 

De invloed van de gestegen energieprijzen was tot en met het 3e kwartaal van 2022 nog relatief beperkt, hoewel de huisvestingskosten -inclusief energieverbruik- in absolute bedragen al gemiddeld 20.000 euro hoger waren dan in dezelfde periode vorig jaar. De totale gemiddelde omzet per vestiging steeg met 9 procent tot ruim 9,5 miljoen euro en percentage huisvestingskosten ten opzichte van de omzet bleef gelijk op 1,7 procent. Mede als gevolg van de aanhoudende ontwikkelingen in fusies en overnames steeg het aantal medewerkers per vestiging met bijna 5 procent tot 16,4 FTE.

Vraag en aanbod

Het resultaat van de afdeling verkoop nam met bijna 43 procent toe door de hogere gemiddelde prijzen van nieuwe en gebruikte auto’s (respectievelijk plus 7,5 en plus 20 procent) en door de hogere marges onder invloed van vraag en aanbod. De brutomarge per transactie steeg met ongeveer een kwart ten opzichte van de eerste 3 kwartalen van 2021, terwijl er per vestiging ruim 3 procent minder nieuwe auto’s en ruim 4 procent minder occasions werden verkocht. De voorraadwaarde van gebruikte auto’s ligt 22,5 procent -oftewel ruim 160.000 euro- hoger dan vorig jaar.

Laag rendement werkplaats

Ook in de resultaten van het magazijn zijn hogere prijzen en marges voor onderdelen zichtbaar. De omzet steeg 12 procent en het afdelingsresultaat ruim 18 procent, terwijl het aantal magazijnmedewerkers nagenoeg gelijk bleef. In de werkplaats is het beeld veel minder rooskleurig, aangezien de omzetstijging van bijna 6,5 procent zich slechts vertaalt in een 1,2 procent hoger afdelingsresultaat van 153.500 euro. In procenten uitgedrukt daalt het resultaat van de werkplaats naar een historisch dieptepunt van 22,2 procent. Het aantal voltijdsmonteurs nam met ruim 4 procent toe tot 6,1 per vestiging, maar hun aantal gefactureerde uren zakte eveneens tot een dieptepunt van 1.158 op jaarbasis (prognose). De bezettingsgraad en efficiency in de werkplaats namen daarentegen wel beduidend toe in vergelijking met een jaar eerder, met 4 tot 5 procent. De absorptieratio -oftewel de mate waarin aftersales de totale kosten van het dealerbedrijf dekt- steeg marginaal tot 75,2 procent.

Appeltje voor de dorst

Bert de Kroon, voorzitter BOVAG Autodealers: “In de volgende Branche Barometers over Q4 en Q1 zullen we gaan zien welke invloed de hoge energieprijzen hebben, maar het moge duidelijk zijn dat de vooruitzichten niet rooskleurig zijn. De hoge verkoopprijzen en marges van nieuwe en gebruikte auto’s en van onderdelen houden de dealers nu op de been en ik raad iedereen dan ook aan een stevig appeltje voor de dorst te reserveren. Temeer daar de ontwikkelingen in de werkplaats intussen duiden op een structurele terugloop. Qua gefactureerde uren per monteur noteren we nu al een aantal keren lagere prognoses voor het jaartotaal en tegelijkertijd stijgen de uurtarieven lang niet zo hard als de verkoopprijzen van auto’s.”

Grip op werkplaats en energie

De Branche Barometer laat zien dat kostenbeheersing en efficiëntie in de werkplaats nog belangrijker worden om goede resultaten te halen. BOVAG kan hier u op verschillende manieren bij helpen. Zo helpt het programma Werken aan Aftersales uw om mee grip te krijgen op uw aftersalesresultaten, door uw werkplaatsprocessen objectief in kaart te brengen en verbeterpunten bloot te leggen. BOVAG Energie biedt u mogelijkheden om uw energiekosten in de hand te houden. Zo kunt u energiebesparingsadvies krijgen maar beschermt u uzelf ook tegen hoge energieprijzen door slim duurzame energie in te kopen. Uw BOVAG-adviseur vertelt u graag meer over deze en andere tools.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring