BOVAG pleit bij Kamerleden voor doorpakken met plan Roemer en onderzoek naar automaatcode 78

Laatste update 01 december 2022 Leestijd: 3 min

In aanloop naar het Commissiedebat Verkeersveiligheid en Wegen van 6 december heeft BOVAG relevante Kamerleden gevraagd haast maken met 'Plan Roemer' om zo de professionaliteit en kwaliteit in de branche te verhogen.

BOVAG zet in op een snelle en daadkrachtige invoering van de zogeheten plateauplanning bestaande uit 19 maatregelen. Belangrijk speerpunt daarbij is kwaliteit van rijinstructeurs via de instroomzijde. Op korte termijn moet hiervoor wet- en regelgeving worden aangepast.  

Nieuwe voorwaarden rijscholen

BOVAG pleit daarnaast voor invoering van nieuwe voorwaarden aan rijscholen die een inschrijving willen bij het CBR:

  • VOG voor rijschoolhouders 

Naast een verplichte Verklaring omtrent Gedrag (VOG) voor instructeurs, pleit BOVAG ook voor een VOG voor rijschoolhouders. Zodat onder meer getoetst kan worden op op omkoopbaarheid, zedendelicten, verkeersdelicten, geweldsdelicten en omgang met vertrouwelijke informatie.  

  • Derdenrekening  

Door het verplicht stellen van een derdenrekening voor rijscholen worden de gelden van leerlingen gescheiden van het eigen kantoorvermogen. Daarmee zijn de gelden van leerlingen beschermd tegen oneigenlijk gebruik of een faillissement.  

  • Permanente scholing op het gebied van ondernemerschap  


Op dit moment zijn aan het starten van een rijschool geen eisen verbonden. BOVAG pleit voor aantoonbare scholing op het gebied van ondernemerschap als voorwaarde voor inschrijving bij het CBR.  

  • Controle op inkomsten versus aantal examens

Het CBR moet meer mogelijkheden krijgen om de kwaliteit van rijscholen te bewaken. Door het CBR de mogelijkheid te geven registraties te koppelen aan de belastingdienst, kan een controle worden uitgevoerd op de inkomsten van een rijschool versus het aantal examens. Hiermee kan tijdig worden ingegrepen bij slecht functionerende rijscholen. 

Afschaffen automaatcode

Voorts pleit BOVAG bij de Kamerleden voor nader onderzoek naar afschaffen van automaatcode 78. Bijvoorbeeld in de vorm van een pilot. 

Code 78 wordt door veel consumenten als een belemmering ervaren omdat je niet in een schakelauto mag rijden. De vraag naar een rijopleiding in een elektrische auto is als gevolg van code 78 laag. Een elektrische of hybride auto heeft immers per definitie een automatisch schakelsysteem. De toevoeging code 78 weerhoudt daardoor rijscholen om over te stappen op elektrische en hybride voertuigen en werkt daarmee innovatie en verduurzaming van de rijscholenbranche tegen.  

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring