Welk salaris betaal ik mijn medewerker?

Laatste update 30 augustus 2022 Leestijd: 4 min

Hoe deel ik mijn medewerker op een juiste manier in volgens de salarisschalen van de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf? Die vraag krijgt BOVAG de laatste tijd regelmatig en dat komt naar verwachting door de stijgende kosten van het levensonderhoud waar ook werkgevers en werknemers in onze branche mee te maken krijgen. Het antwoord op de vraag, leest u hieronder. Ook voor de andere branches vertellen wij kort hoe het zit.

Handboek functie-indeling cao MvT

Met behulp van het handboek functie-indeling voor bedrijven die onder de cao MvT vallen, is het gemakkelijk om te bepalen in welke functie een medewerker ingedeeld moet worden. En daarmee ook welk salaris een medewerker minimaal moet krijgen.

Het handboek functie-indeling is online via www.mvtcao.nl/handboek-functie-indeling handig te gebruiken, onder andere vanwege de zoekfunctie. Het handboek is ook als download beschikbaar.

Functiefamilies en referentiefuncties

Het handboek is opgebouwd uit functiefamilies en referentiefuncties. Een functiefamilie is een groep. Voorbeelden van functiefamilies zijn Salaris- en personeelsadministratie, onderhoud/reparatie personenwagens, onderhoud/reparatie tweewielers en Bedrijfsleiding. Elke functiefamilie is vervolgens opgebouwd uit verschillende referentiefuncties. Dat zijn veelvoorkomende functies in de branche.

Een voorbeeld

Als u wilt weten hoeveel een medewerker op de administratie moeten verdienen, selecteert u de functiefamilie Administratie + Boekhouding (zie gele arcering). Er komen dan 5 referentiefuncties naar voren. Die van Administratief Medewerker (blauwe pijltje) klinkt het meest passend. Deze kunt u dan aanklikken zodat u de kenmerken van deze referentiefunctie te zien krijgt.

tabel-salaris-medewerker.jpg

De referentiefunctie beter bekeken

In elke referentiefunctie staat de positie van de functie in de organisatie, het doel van de functie, de typering van de activiteiten die bij de referentiefunctie horen, complexiteit, zelfstandigheid, afbreukrisico en fysieke aspecten. Onderaan de referentiefunctie vindt u de functiecontext. Hiermee kunt u bepalen wanneer een bepaalde functie lichter of zwaarder is dan de beschreven referentiefunctie. Hierbij wordt ook meteen een indicatie gegeven van de inschaling in de salaristabellen.

Heeft u de referentiefunctie gevonden die u nodig heeft, dan kunt u deze ook los downloaden onderaan de pagina.

Indelen van een werknemer in de Tank en Wasbranche

Bij het vaststellen van het salaris volgens de systematiek van de cao kijkt u naar de functietabellen die in de cao staan. Achter in het cao-boekje staat in de bijlage de functielijst. Van belang hierbij zijn de taken en verantwoordelijkheden van de medewerker. U deelt de werknemer vervolgens in de juiste functiegroep in.
  • Medewerkers van 15 tot 21 jaar worden op basis van hun leeftijd en de juiste functiegroep ingedeeld. 
  • Medewerkers van 21 jaar en ouder zijn ‘vakvolwassen’. Zij bouwen in hun functiegroep functiejaren op als u als werkgever tot 1 december 2009 viel onder de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf (MvT). Viel u als werkgever tot 1 december 2009 niet onder de cao MvT? Dan mag u uw eigen salarissystematiek hanteren. Natuurlijk kunt u daarvoor de functiejarentabel uit de cao Tank & Was gebruiken als voorbeeld. 

Indelen van een werknemer in de Carrosseriebranche

Voor het bepalen van de juiste functie en het daarbij behorende salaris is in deze branche het  handboek functie-indeling Metaal en Techniek nodig.   

Uit dat handboek blijkt bijvoorbeeld dat een Autoschadehersteller tot functiefamilie 17A: ‘schadeherstel Carrosserie’ hoort. Afhankelijk van onder andere complexiteit, zelfstandigheid en het afbreukrisico moet deze medewerker dan in schaal 4, 5,6 of 7 worden ingedeeld. In het handboek ziet u de verschillen tussen die schalen. 

Met behulp van de salaristabel kunt u rekening houden met de leeftijd (jeugdigen) of de functiejaren (vakvolwassenen) of de startdatum opleiding (BBL). Dat bepaalt vervolgens de exacte indeling en daarmee het salaris.

Loon van een werknemer in de rijscholenbranche

In de rijscholenbranche hoeft een werknemer niet in een functie-groep ingedeeld te worden. Het enige waar rekening mee gehouden moet worden is het minimumloon. Verder is er contractsvrijheid wat over het loon wordt afgesproken.
 

Vragen?

Heeft u vragen over de functie-indeling? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring