Verplichte scholing voor rekening van werkgever

Laatste update 12 april 2022 Leestijd: 4 min

Vanaf 1 augustus moet verplichte scholing volledig door de werkgever worden betaald. Dat staat in een Europese richtlijn die per die datum omgezet moet zijn in de Nederlandse wetgeving. Voor deze verplichte scholing mag geen studiekostenbeding worden afgesproken. Doordat de wet nog niet door de Tweede en Eerste Kamer heen is, is hierover op dit moment nog veel onduidelijk. Wat is bijvoorbeeld verplichte scholing? Dit is wat we nu al weten. 

In het wetsvoorstel staat dat een bij wet of cao verplichte scholing straks volledig door de werkgever moet worden betaald. Denk aan de kosten van de opleiding zelf, maar ook reiskosten, boeken en examenkosten. Daarbij geldt dat de scholing beschouwd wordt als werktijd. En waar mogelijk wordt de opleiding onder werktijd gevolgd.  

De regels gaan gelden voor alle soorten arbeidsovereenkomsten. Dus ook voor medewerkers met een tijdelijk contact of een oproepkracht die een wettelijk verplichte opleiding volgt. De regels gaan direct gelden zodra de wet van toepassing is geworden. Wel moet het wetsvoorstel nog door de Tweede en Eerste Kamer. Dat zou voor 1 augustus moeten gebeuren. 

Wat is verplichte scholing? 

Een hele belangrijke vraag is wat nu wettelijk of bij cao verplichte scholing is. Wettelijk verplichte opleidingen zijn vaak opleidingen op het gebied van veiligheid en arbeidsvoorwaarden (bijhouden van vakbekwaamheid). De nieuwe wetgeving is volgens de toelichting niet van toepassing op beroepsopleidingen of opleidingen voor het verkrijgen of behouden van een bepaalde beroepskwalificatie.  

Wat nog onduidelijk is, is of een verplichte opleiding alleen om een opleiding gaat die specifiek in de wet is benoemd, of dat dit breder is. Zo spreekt artikel 15 Arbeidsomstandighedenwet van een opleiding voor een BHV’er. De verplichting tot die scholing staat dus letterlijk in de wet. Het is nog onduidelijk of de algemene wettelijke scholingsplicht ook onder het bereik van het wetsvoorstel valt. In de wet staat namelijk dat de werkgever de werknemer in staat moet stellen scholing te volgen die nodig is voor zijn werk (artikel 7:611a BW). Zo’n brede formulering brengt veel meer scholing onder de nieuwe regels. Nu die uitleg nog niet duidelijk is, kunnen wij u nog niet heel concreet informeren.   

Uiteraard houden wij de ontwikkelingen goed in de gaten. Zodra wij meer weten, hoort u van ons.  

Nietige afspraak en schadevergoeding 

Wordt er straks voor zo’n verplichte opleiding toch een studiekostenbeding afgesproken waarbij de werknemer de kosten deels moet terugbetalen als hij uit dienst gaat? Dan is de gemaakte afspraak nietig en heeft hij juridisch gezien nooit bestaan.  

Er geldt geen overgangsrecht, waardoor ook studiekostenbedingen die voor augustus 2022 zijn afgesproken, maar met verplichtingen na die datum, nietig zullen zijn.  

Voor scholing/opleiding die niet onder de definitie van verplichte scholing vallen, blijven de oude regels gelden. Er mag dan wel een studiekostenbeding worden afgesproken. Meer informatie daarover vindt u hier

Vragen? 

Wilt u meer weten over het wetgevingsproces? Op de website van de Tweede Kamer kunt u informatie vinden over de voortgang. U kunt voor inhoudelijke vragen natuurlijk ook contact opnemen met BOVAG Ledenadvies. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 030-6595300 en per mail via ledenadvies@bovag.nl

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring