Veelgestelde vraag: mogen vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland werken?

Laatste update 07 april 2022 Leestijd: 3 min

Nu steeds meer vluchtelingen uit Oekraïne Nederland bereiken, krijgt BOVAG de vraag van leden of zij deze mensen een baan mogen aanbieden en zo ja, waar ze dan rekening mee moeten houden. Sinds 1 april van dit jaar mogen vluchtelingen uit Oekraïne in loondienst werken in Nederland. De werkgever heeft dan geen tewerkstellingsvergunning nodig. Wel moet hiervan melding worden gedaan bij het UWV.

Vluchtelingen uit Oekraïne vallen namelijk onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Zij krijgen de status van ‘tijdelijk beschermde’ en mogen hierdoor in loondienst werken. Elke vluchteling krijgt van de IND een document waaruit blijkt dat ze verblijven op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Op die manier kunt u dus te weten komen of de potentiële medewerker onder de vrijstelling van de werkvergunning valt. Daarnaast krijgen ze een BSN-nummer zodat ze een bankrekening kunnen openen en u als werkgever dit door kunt geven aan de Belastingdienst voor de opgave van de loonbelasting. 

Melding bij het UWV 

Wilt u een vluchteling uit Oekraïne in dienst nemen dan meldt u dit bij het UWV via dit formulier. Deze melding moet tenminste twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden gedaan worden. Nadat u de melding heeft gedaan, ontvangt u een ontvangstbevestiging van het UWV. Wanneer de werkzaamheden wijzigen of de duur van de arbeidsovereenkomst wijzigt dan moet u dit doorgeven aan het UWV via een ander formulier. Dit formulier is nog in ontwikkeling. 

Nederlands arbeidsrecht van toepassing 

Wanneer u een vluchteling uit Oekraïne een arbeidsovereenkomst aanbiedt, gelden de regels op basis van het Nederlands arbeidsrecht en de van toepassing zijnde cao. Zo moet dus minimaal het salaris betaald worden dat de cao voorschrijft (of minimaal het wettelijk minimumloon als er geen cao van toepassing is). En het salaris moet giraal, dus via de bank, betaald worden op basis van de Wet Aanpak Schijnconstructies. 

Meer informatie en vragen 

Meer informatie over werk en inkomen voor vluchtelingen uit Oekraïne vindt u op de website van de Rijksoverheid of op werk.nl. Of neem contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.  

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring