Uitbetaling van vakantiegeld

Laatste update 25 april 2022 Leestijd: 5 min

De maand van het uitbetalen van de vakantiebijslag komt er weer aan. Maar wanneer is dat precies? En moet het vakantiegeld jaarlijks in één keer worden uitbetaald, of kan het ook maandelijks? Telt een overuur mee voor de opbouw van de vakantiebijslag? En hoe zit het met het vakantiegeld bij deelname aan het Generatiepact? Lees hieronder per cao wat de spelregels zijn.

Cao voor tankstations en wasbedrijven: uiterlijk in mei 

De cao T&W geeft aan dat de vakantietoeslag jaarlijks in de maand mei moet worden uitbetaald. Er kunnen andere afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld maandelijks uitbetalen. Artikel 31 lid 2 cao T&W geeft de spelregels hiervoor.  

Qua hoogte gaat het om 8 procent van het bruto jaarsalaris inclusief overwerk. Daarbij wordt gekeken naar de periode van 1 mei van het voorgaande kalenderjaar tot en met 30 april van het lopende kalenderjaar.  

Cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf: uiterlijk in juni 

In de cao MvT is bepaalt dat de vakantiebijslag op 30 juni uitbetaald moet zijn. Dit kan door een betaling in één keer uiterlijk in juni. Maar met instemming van de individuele medewerker, kan het ook periodiek, bijvoorbeeld maandelijks, worden uitbetaald.   

Het gaat om 8 procent van wat er in de periode van 1 juli vorig jaar tot en met 30 juni dit jaar is verdiend. Daaronder valt het overeengekomen salaris, persoonlijke toeslagen en andere vaste emolumenten. Maar ook over overuren, meeruren en een prestatiebonus wordt vakantiebijslag betaald. Een onkostenvergoeding, een dertiende maand en een eenmalige uitkering vallen er niet onder. Meer informatie over wat er wel of niet onder het salaris valt, staat in artikel 81 en artikel 43 cao MvT.   

Voor verkopers geldt dat ook over de provisie vakantiebijslag wordt opgebouwd. De bijslag is beperkt tot een maximum van 8 procent van driemaal het wettelijk minimumloon per jaar. 

Let op dat er voor iedereen een minimumvakantiebijslag geldt. Hoe hoog dat is, staat in artikel 84 cao MvT. Van 1 februari 2021 tot 1 januari 2022 is dat € 178,07 per maand. Vanaf 1 januari 2022 is dat € 179,85 per maand.  

Cao Carrosseriebedrijf: uiterlijk in juni 

De cao Carrosseriebedrijf zegt dat de vakantiebijslag op 30 juni uitbetaald moet zijn. Dit kan door een betaling in één keer uiterlijk in juni. De cao staat er niet aan in de weg dat, als een individuele medewerker ermee instemt, het ook periodiek kan (bijvoorbeeld maandelijks).   

Het gaat om 8 procent van wat er in de periode van 1 juli vorig jaar tot en met 30 juni dit jaar is verdiend. Daaronder valt het vast afgesproken bedrag (per maand of vier weken) en daarmee vergelijkbare vaste salarisonderdelen en prestatiebonus. In artikel 59 lid 1 cao Carrosserie staat precies welke onderdelen er niet onder vallen. Denk aan overwerk, een dertiende maand en een onkostenvergoeding.    

Voor vertegenwoordigers geldt dat over provisie ook vakantiebijslag wordt opgebouwd. Wel kennen zij een maximum van 8 procent van driemaal het wettelijk minimumloon per jaar. 

Let op dat er voor iedereen een minimumvakantiebijslag geldt. Hoe hoog dat is, staat in artikel 60 cao Carrosserie. Per 1 maart 2021 is dat € 183,26 per maand.  

Cao Metalektro (groot metaal) uiterlijk op 1 juli 

De cao Metalektro schrijft voor dat de vakantietoeslag uiterlijk op 1 juli wordt uitbetaald. De opbouwperiode loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 

Per maand bedraagt de opbouw 8 procent van de maandverdienste van de maand juni die in de opbouwperiode ligt. Gaat een werknemer voor juni uit dienst, dan wordt er gekeken naar de maandverdienste van de laatste maand. 

Voor vertegenwoordigers (handelsreizigers genoemd in de cao) geeft de cao in art 3.7.1d verdere regels. Zoals dat er vakantietoeslag wordt opgebouwd over de gemiddelde provisie per maand over de laatste 12 maanden. Ook geldt er een maximale vakantiebijslag voor deze groep van 8 procent van driemaal het minimumloon per 30 juni van dat kalenderjaar. Daarop is een uitzondering die u in de cao kunt vinden.  

Let op dat een minimale vakantietoeslag geldt. Sinds 1 januari 2022 geldt dit voor iedere werknemer, ook voor medewerkers van 20 jaar of jonger. 


Vakantiegeld bij een deelnemer aan het Generatiepact 

Hoe wordt het vakantiegeld berekend na deelname aan het Generatiepact? Bij de berekening van vakantiegeld is het percentage van het oorspronkelijke salaris bepalend. De vakantiebijslag is dus 8 procent van het nieuwe salaris. Voor regelingen waar sprake is van geld voor geld wordt dit namelijk berekend over het feitelijke salaris na deelname aan het generatiepact. Maakt uw medewerker bijvoorbeeld gebruik van variant 3 (80-90-100) dan ontvangt hij 90 procent van het vakantiegeld dat hij bij een fulltime arbeidsduur had ontvangen.  

Vragen?  

Wilt u meer weten over het vakantiegeld?  Neem contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.   

 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring