BOVAG en Bovemij stellen 25 miljoen beschikbaar voor inkoop van Bovemij-certificaten

Laatste update 07 april 2022 Leestijd: 3 min

BOVAG en Bovemij starten een inkoopprogramma om certificaathouders van Bovemij de mogelijkheid van een exit te bieden. Voor dit inkoopprogramma stellen BOVAG en Bovemij samen 25 miljoen euro ter beschikking, waarvan BOVAG 5 miljoen voor zijn rekening neemt.

Inkoopprogramma

In het persbericht van Bovemij van 6 april 2022 kondigt Bovemij een inkoopprogramma voor certificaathouders aan. Voor dit inkoopprogramma is in totaal 25 miljoen euro beschikbaar, dat door Bovemij en BOVAG samen wordt opgebracht. In de afgelopen twee jaar hebben BOVAG en Bovemij onderzoek gedaan naar het verbeteren van de verhandelbaarheid van Bovemij-certificaten en de mogelijkheden voor een exit van certificaathouders. De mogelijkheden voor het verbeteren van de verhandelbaarheid zijn op dit moment niet groot, vandaar dat besloten is tot een inkoopprogramma. BOVAG is Bovemij zeer erkentelijk voor de start van het inkoopprogramma. Bovemij geeft hiermee gehoor aan de vraag van certificaathouders naar een oplossing voor de verhandelbaarheid. BOVAG steunt dit met het beschikbaar stellen van de additionele 5 miljoen euro voor inkoop.

Bijdrage van BOVAG

De ledenraad van BOVAG heeft op 6 april 2022, op voordracht van het verenigingsbestuur, besloten om een bedrag van maximaal 5 miljoen euro ter beschikking te stellen voor het certificaat-inkoopprogramma. BOVAG heeft hiertoe besloten omdat het de certificaathouders zeer erkentelijk is voor de investering die zij in 2010 deden. Mede daardoor kon Bovemij groeien naar het financieel gezonde en strategisch sterke bedrijf dat het vandaag de dag is. BOVAG wil op deze manier een bijdrage leveren aan het bieden van een exit voor certificaathouders.

In de toekomst zal BOVAG steeds op zorgvuldige wijze beoordelen of zich opnieuw een mogelijkheid voordoet de verhandelbaarheid van certificaten verbeteren, dan wel om een exit voor certificaathouders te creëren, passend bij de situatie op dat moment. Voorwaarde daarbij is steeds dat Bovemij in staat is passende dienstverlening voor de leden van BOVAG te blijven bieden.

Achtergrond

In 2010 is een bedrag van € 26,7 miljoen opgehaald door de uitgifte van certificaten Bovemij aan partijen in de mobiliteitsbranche, waarbij vanaf het begin duidelijk was dat deze certificaten verhandeld konden worden op een besloten handelssysteem. De certificaten werden destijds uitgegeven om de strategie te kunnen uitvoeren, waaronder additionele acquisities en versterking van de solvabiliteit. 

Al enige jaren was duidelijkheid dat de beoogde verhandelbaarheid van deze certificaten nihil was en dat certificaathouders doordoor ook geen exit hadden. Eind 2019 hebben BOVAG en Bovemij daarom aan certificaathouders toegezegd onderzoek te doen naar een oplossing. Met inkoopprogramma kunnen certificaathouders die dat willen hun certificaten nu ter inkoop aanbieden aan Bovemij. 

Informatie-inkoopprogramma

Bovemij gaat de komende periode de certificaathouders zorgvuldig informeren over de details en uitvoering van het voorgenomen inkoopprogramma. Hiervoor worden tussen 11 en 20 april specifieke informatiesessies gehouden. Ook is informatie online te vinden en krijgen certificaathouders een e-mail. Het definitieve besluit over het inkoopprogramma valt op de aandeelhoudersvergadering van Bovemij op 22 april aanstaande.

BOVAG bezit momenteel 82,5 procent van de aandelen van Bovemij, de certificaathouders verenigd in de STAK bezitten 17,5 procent. Certificaathouders zijn bedrijven en personen uit de branche. 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring