Ruim zes miljard voor klimaat, ODE-heffing moet mkb-vriendelijker

Laatste update 22 september 2021 Leestijd: 2 min

Het kabinet trekt 6,8 miljard euro extra uit om de uitstoot van CO2 verder te beperken, naar aanleiding van het Urgenda-vonnis. Van deze 6,8 miljard euro gaat 3 miljard euro naar uitbreiding van de bestaande subsidie voor duurzame energie (SDE++). Deze moet bedrijven in de industrie, de glastuinbouw en het vervoer helpen bij het vergroenen van hun bedrijfsvoering. Positief is dat dit extra budget van 3 miljard uit de algemene middelen komt, zodat er geen sprake is van extra lastenverzwaring via de energierekening van ondernemers. Dit blijkt uit de prinsjesdagstukken die BOVAG analyseerde om de gevolgen voor u als ondernemer in kaart te brengen.

Verder gaat 1,3 miljard euro naar nieuwe energie-infrastructuur en de rest naar fiscale voordelen (MIA/VAMIL) en financiering en ontzorging voor gebouweigenaren. En dat is heel hard nodig, gezien onder meer de moeilijke financiering door banken waar onze sector nu tegen aanloopt.

ODE-heffing

BOVAG is teleurgesteld dat er in de prinsjesdagstukken met geen woord gerept wordt over de noodzakelijke aanpassing van de ODE-regeling (Opslag Duurzame Energie), die is bedoeld om de SDE++-subsidiepot te vullen. Vooral voor mkb-ondernemers is de ODE-heffing sinds Prinsjesdag 2019 fors gestegen. In 2019 bracht het mkb al 0,9 miljard euro op, in 2022 zou dat verder stijgen naar 1,9 miljard euro, terwijl deze subsidiepot nauwelijks bereikbaar is voor het mkb. Een stijging van 1 miljard euro! Geld dat beter gestoken kan worden in het verduurzamen van de bedrijfsvoering van het mkb. De ODE gaat nu tenslotte ten koste van de investeringscapaciteit van ondernemers om te verduurzamen. BOVAG maakt zich er komende tijd hard voor om deze regeling een stuk mkb-vriendelijker te krijgen.

Meer weten over wat de Prinsjesdagplannen betekenen voor u als BOVAG-ondernemer? Volg dan Prinsjesdag De Nabeschouwing op vrijdag 24 september om 10.30 uur. Kijk voor meer informatie op mijn.bovag.nl/prinsjesdag2021.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring