Cao voor het carrosseriebedrijf loopt af op 1 oktober 2021; wat betekent dit? 

Laatste update 13 september 2021 Leestijd: 3 min

Op 1 oktober 2021 loopt de cao die geldt voor carrosseriebedrijven af. Cao-partijen zijn inmiddels van start gegaan met de cao-onderhandelingen. Maar wat zijn de gevolgen wanneer het niet lukt om een akkoord te bereiken voordat de cao afloopt? 

De cao voor het carrosseriebedrijf is onderdeel van de cao Metaal & Techniek. Deze cao geldt voor BOVAG-leden van de afdelingen (Caravan- en Camper) Schadeherstelbedrijven, Poetsbedrijven, Ruitschadeherstel en Dutch Car Restorers. 

Gevolgen aflopen cao – nawerking en wettelijke proeftijd 

Totdat een eventuele nieuwe cao is aangemeld, blijft de huidige cao gelden voor medewerkers die vóór 1 oktober 2021 in dienst zijn getreden. Dit heet ‘nawerking’. De afspraken uit de cao zijn namelijk onderdeel geworden van de arbeidsovereenkomst met de medewerker. Voor nieuw personeel geldt die nawerking niet. Totdat er een nieuwe cao is aangemeld, is op deze groep medewerkers geen cao van toepassing. 

Wanneer er vanaf 1 oktober tijdelijk geen cao van toepassing is, kunt u geen gebruikmaken van de in de cao afgesproken afwijkingen van de wet. Een voorbeeld hiervan is de proeftijd. Vanaf 1 oktober kunt u alleen een proeftijd volgens de wettelijke regeling aangaan wanneer er nog geen nieuwe cao is aangemeld. Dit betekent een proeftijd van maximaal één maand bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan zes maanden, maar korter dan twee jaar. 

Generatiepact  

Deelname aan het generatiepact is in de carrosserie cao gekoppeld aan de looptijd van de cao. Het is dus tot uiterlijk 30 september 2021 mogelijk om nieuwe medewerkers aan te melden voor deelname aan het generatiepact. Hierbij moet de ingangsdatum van deelname ook voor 1 oktober 2021 zijn gelegen. Daarna wordt het loket voor onbepaalde tijd gesloten en worden aanmeldingen niet meer in behandeling genomen. Als cao-partijen in een eventuele nieuwe cao besluiten het generatiepact voort te zetten, gaat het loket weer open. Er gelden dan mogelijk andere voorwaarden. Voor een medewerker die al deelneemt aan het generatiepact verandert er niets, ook na afloop van de cao blijft hij of zij deelnemen. 

Cao-onderhandelingen 

Op 31 augustus van dit jaar zijn de cao-onderhandelingen van start gegaan. Tijdens deze ronde hebben werkgevers- en werknemersorganisaties hun inzet toegelicht. Lees hier de inzetbrief van FNV en hier de inzet van de werkgeversorganisaties (FWT). Op 7 september hebben partijen opnieuw met elkaar gesproken en op 14 september staat de derde ronde van de cao-onderhandelingen gepland. 

Vragen? 

Heeft u vragen over de carrosserie cao? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.  

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring