Algemene Politieke Beschouwingen monden uit in forse lastenverhoging voor bedrijfsleven

Laatste update 24 september 2021 Leestijd: 2 min

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen is besloten dat het hoge tarief van de vennootschapsbelasting wordt verhoogd, het budget voor de BIK wordt niet meer voor het bedrijfsleven ingezet en de earningsstripping wordt aangescherpt. Dit alles leidt tot een lastenverzwaring van dik 2 miljard euro voor het bedrijfsleven.

In het debat over de Miljoenennota daags na Prinsjesdag besloot het kabinet om naar aanleiding van een eerdere aagenomen motie om de zorgsalarissen met 675 miljoen te verhogen en ter dekking daarvan onder andere het hoge tarief van de vennootschapsbelasting met 0,8 procentpunt te verhogen tot 25,8 procent, hetgeen 416 miljoen euro oplevert. Daarbij lopen de kosten voor werkgevers vermoedelijk ook op, omdat de inkomensafhankelijke bijdrage met 0,05% wordt verhoogd. Het uiteindelijke tarief is nog niet bekend omdat de afronding nog niet duidelijk is. Het lage tarief voor vennootschapsbelasting en de verruiming tot 395.000 euro blijft vooralsnog ongemoeid.

Verlaging ODE-lasten

Ten tweede was in de Miljoenennota al besloten om de 1,9 miljard euro voor de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) voor andere doeleinden dan het bedrijfsleven in te zetten. De BIK-regeling werd door de EU immers aangemerkt als ongeoorloofde staatssteun, maar de korting op loonkosten die er sinds afgelopen augustus voor in de plaats kwam (de AWf-premie), verdwijnt per 1 januari 2022 ook alweer. Het budget wordt nu besteed aan onder andere verlaging van de verhuurdersheffing, verbetering van koopkracht, veiligheid en handhaving en hogere onderwijssalarissen. Ter financiering hiervan wordt ook nog eens de ‘earningsstripping’ aangescherpt, oftewel de regeling die renteaftrek beperkt in de vennootschapsbelasting. De enige meevaller voor het MKB is dat de heffing voor Opslag Duurzame Energie (ODE) met 125 miljoen euro wordt verlaagd. BOVAG zet echter in op een verlaging van 870 miljoen euro. 

Lees meer over Prinsjesdag op mijn.bovag.nl/prinsjesdag2021

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring