Meldplicht vrijekeuzeregeling voor ADV

Laatste update 15 oktober 2021 Leestijd: 5 min

Maakte u op 1 november 2020 gebruik van de vrijekeuzeregeling voor ADV en valt u onder de cao voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf (MvT)? Dan heeft u tot uiterlijk 1 november 2021 de tijd om de gekozen vorm per brief aan de Bedrijfsraad kenbaar te maken. Lees welke vormen van ADV er zijn.

Wat is ADV? 

ADV is de situatie dat een medewerker meer uren werkt dan het aantal uren waarvoor hij salaris krijgt. Een medewerker die 38 uur per week werkt en ook 38 uur betaald krijgt, heeft dus geen ADV. Een medewerker die elke week 40 uur werkt en op basis van de loontabellen voor 38 uur betaald krijgt, bouwt wel ADV op. Elke week worden er door deze medewerker twee ADV-uren  opgebouwd (het 39ste en het 40ste uur). De cao geeft drie vormen van hoe er met ADV kan worden omgegaan, zie hieronder. De keuze voor de vorm van ADV moet altijd in overleg met het medezeggenschapsorgaan worden gemaakt. Alleen de vorm ‘vrije keuze’ (nummer 3 hieronder) moet worden doorgegeven aan de Bedrijfsraad. 

1. ADV-blokken 


De eerste vorm is te werken met ADV-blokken. De medewerker krijgt de opgebouwde ADV-uren in tijd terug volgens één van deze drie blokken. Dit mag worden ingeroosterd door de werkgever: 

  • 8 uren aaneengesloten ADV-tijd per 4 weken; 
  • 4 uren aaneengesloten ADV-tijd per 2 weken;
  • 2 uren aaneengesloten ADV-tijd per week. 

U mag er ook voor kiezen om de ADV-tijd niet in te roosteren, maar de medewerkers een ADV-saldo toe te kennen. 

De cao geeft daarnaast de mogelijkheid om ADV-uren uit te betalen. De spelregels van het ruilen staan in artikel 42 cao MvT. De ruilafspraak geldt in principe voor één kalenderjaar. Vóór 1 januari van het nieuwe jaar kan weer een nieuwe ruilafspraak gemaakt worden. In de praktijk komt het voor dat de afspraak om ADV uit te betalen jaarlijks stilzwijgend wordt verlengd. Dat is toegestaan. De ADV-tijd wordt elke betalingsperiode uitbetaald.   

2. Flexibele werktijd 


De tweede optie is werken met een flexibele werktijd. Uw medewerker krijgt ADV in tijd, waarbij de ADV niet door u wordt ingeroosterd, maar flexibel is in te zetten door de medewerker. Een fulltimer moet in een week minimaal 30 en maximaal 42,5 uren werken, waarbij per dag minimaal 0 en maximaal 8,5 uren gewerkt kan worden. De ADV-tijd kan alleen in overleg met u worden ingezet. 

Ook bij deze vorm van ADV kan gekozen worden om de ADV uit te betalen, door gebruik te maken van de ruilmogelijkheid uit artikel 42 cao MvT. De ruilafspraak geldt in principe voor één kalenderjaar. In de praktijk komt het voor dat de afspraak om ADV uit te betalen jaarlijks stilzwijgend wordt verlengd. Dat is toegestaan. De ADV-tijd wordt vervolgens elke betalingsperiode uitbetaald.   

3. Vrije keuze (alleen deze vorm moet bij de Bedrijfsraad gemeld worden) 


De derde optie is de vrije keuze. Alleen bij deze vorm gelden de onderstaande spelregels voor uw bedrijf. 

Deze vorm is de restcategorie. Valt uw ADV-regeling niet onder de ADV-blokken of flexibele werktijd, dan  is er sprake van deze vorm. Het inroosteren van ADV in kwartieren is een voorbeeld. Er wordt afgeweken van de genoemde blokken en dus is er sprake van de vrije keuze-regeling voor ADV.  

Spelregels voor een vrijekeuzeregeling 

In de cao staan sinds 1 november 2020 extra spelregels als er gekozen wordt voor de vrije keuze-regeling: 

  • De vrije keuze-regeling moet worden vastgesteld in overleg met het medezeggenschapsorgaan of – als dat er niet is - met een andere werknemersdelegatie of de vakbond. 
  • Het medezeggenschapsorgaan of werknemersdelegatie moet alle medewerkers raadplegen over deze regeling. U moet dit zogenoemde achterbanberaad faciliteren, denk aan het beschikbaar stellen van een ruimte. Het kan zelfs zo zijn dat dit onder werktijd mag gebeuren. Daar moet dan wel een redelijk belang voor zijn.  
  • Besluitvorming in het medezeggenschapsorgaan of de werknemersdelegatie gaat met gewone meerderheid van stemmen. Dat is in principe dat er meer voor- dan tegenstemmen zijn.  
  • Als de vrije keuze-regeling in het bedrijf is afgesproken, dan moet de gekozen vorm per brief aan de Bedrijfsraad worden gemeld. Die brief moet ondertekend zijn door de werkgever en door de personeelsvertegenwoordiging. Hierbij moet vermeld worden dat aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. U kunt de brief mailen naar info@bedrijfsraad.nl of adresseren aan: Bedrijfsraad, Postbus 491, 3990 GG Houten. U hoeft geen melding bij BOVAG te doen.  

Vragen?

Heeft u vragen over de vrijekeuzeregeling voor ADV in de cao voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies, bereikbaar via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring