Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Autodealers

Laatste update 08 oktober 2021 Leestijd: 2 min

De Algemene Ledenvergadering van BOVAG Autodealers vindt plaats op donderdag 18 november 2021 van 13.30 tot 14.00 uur in het BOVAGhuis in Bunnik. U bent als lid van BOVAG Autodealers van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda van deze vergadering staan twee onderwerpen waar een besluit over moet worden genomen door leden: 
  • Herbenoeming bestuursleden BOVAG Autodealers
Na een eerste zittingstermijn zijn mevrouw Renata Knook (Knook Breda) en de heer Thijs Bochane (Bochane Groep Veenendaal) aftredend als bestuurslid BOVAG Autodealers en herkiesbaar. Het bestuur draagt beide kandidaten voor, voor een tweede periode van vier jaar.  
  • Vacature bestuur BOVAG Autodealers
De heer Theo Janssens (voorzitter VODN) is aftredend en niet meer herkiesbaar. Namens het bestuur wordt de heer Bas Oostendorp (Oostendorp Autogroep Uden) voorgedragen voor de vacature die hierdoor ontstaat.

Statutair is het mogelijk voor leden van de afdeling om zich voor ieder van de bovengenoemde rollen kandidaat te stellen. De kandidaatstelling dient tenminste 30 dagen voor de Algemene Ledenvergadering te zijn ingediend via autodealers@bovag.nl, samen met een instemmingsverklaring van de kandidaat. 

Heeft u voorafgaand aan de ALV al vragen, neem dan gerust contact op via telefoonnummer 030-6595430.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring