Cao carrosserie afgelopen, wat nu?

Laatste update 15 oktober 2021 Leestijd: 3 min

Op 1 oktober van dit jaar is de cao voor het carrosseriebedrijf afgelopen. Cao-partijen hebben nog geen akkoord bereikt. Er breekt dan nu een cao-loze periode aan. Wat dit betekent, leest u hieronder. 

De cao voor het carrosseriebedrijf is onderdeel van de cao Metaal & Techniek. Deze cao geldt voor BOVAG-leden van de afdelingen (Caravan- en Camper) Schadeherstelbedrijven, Poetsbedrijven, Ruitschadeherstel en Dutch Car Restorers. 

Status cao-onderhandelingen 

Op 14 oktober hebben werkgevers en vakbonden voor de laatste keer met elkaar gesproken over de carrosserie cao. Dit heeft helaas niet geleid tot een akkoord. Vakbonden hebben de onderhandelingen afgebroken en hebben aangekondigd werkgevers een ultimatum te stellen. Dit is een laatste oproep. Als hier niet aan wordt voldaan, zullen ze overgaan tot actie. 

Cao-loze periode – nawerking  

De cao liep tot 30 september 2021. Dat betekent dat er nu geen geldende cao is. De cao blijft wel gelden voor medewerkers die vóór 1 oktober 2021 in dienst zijn getreden. Dit heet nawerking. De afspraken uit de cao zijn namelijk onderdeel geworden van de arbeidsovereenkomst met de medewerker. Voor nieuw personeel geldt die nawerking niet. Totdat er een nieuwe cao is aangemeld, is op deze groep medewerkers geen cao van toepassing. 

Daarnaast kunt u vanaf 1 oktober geen gebruikmaken van de in de cao afgesproken afwijkingen van de wet. Een voorbeeld hiervan is de proeftijd. Vanaf 1 oktober kunt u alleen een proeftijd volgens de wettelijke regeling aangaan wanneer er nog geen nieuwe cao is aangemeld. Dit betekent een proeftijd van maximaal één maand bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan zes maanden, maar korter dan twee jaar. 

Aanmelding voor het generatiepact niet meer mogelijk 

Het generatiepact is in de cao carrosserie gekoppeld aan de looptijd van de cao. Het was dus tot uiterlijk 30 september 2021 mogelijk om nieuwe medewerkers aan te melden voor deelname aan het generatiepact. Vanaf 1 oktober is het loket voor onbepaalde tijd gesloten en worden aanmeldingen niet meer in behandeling genomen. Als cao-partijen in een eventuele nieuwe cao besluiten het generatiepact voort te zetten, gaat het loket weer open. Er gelden dan mogelijk andere voorwaarden. Voor een medewerker die al deelneemt aan het generatiepact verandert er niets, ook na afloop van de cao blijft hij of zij deelnemen.  

 Vragen? 

Heeft u vragen over de carrosserie cao? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.  

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring