Wanneer moet ik de loonsverhoging van 1 februari 2021 uit de cao MvT alsnog betalen in 2022? 

Laatste update 12 november 2021 Leestijd: 3 min

In de crisis-cao 2020-2022 voor het motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf zijn een aantal bijzondere bepalingen opgenomen over de loonsverhogingen. Zo had u de mogelijkheid om de loonsverhoging van 1 februari 2021 uit te stellen door eenmalig extra vrije dagen toe te kennen in 2021. Daarnaast was er een uitzondering voor bedrijven die gebruikmaakten van NOW 2 en 3. BOVAG Ledenadvies krijgt veel vragen over in welke gevallen de loonsverhoging uit 2021 alsnog betaald moet worden op 1 januari 2022. 

Loonsverhoging uitgesteld d.m.v. crisisbestrijdingsdagen  

Op 1 februari 2021 hadden medewerkers volgens de cao MvT recht op een loonsverhoging van 1 procent. Wanneer u deze loonsverhoging al heeft doorberekend in het salaris dan hoeft u hier verder geen actie voor te ondernemen. Maar wanneer u ervoor gekozen heeft om (een deel van) de loonsverhoging van 1 februari 2021 toe te kennen door middel van extra vrije dagen (crisisbestrijdingsdagen), dan moet u de loonsverhoging van 1 procent alsnog doorvoeren op 1 januari 2022. 

Let op: deze verhoging van 1 procent heeft betrekking op het jaar 2021 en staat los van de loonsverhoging van 1 procent waar medewerkers op 1 januari 2022 recht hebben.  

Heeft u gebruikgemaakt van NOW 2 én NOW 3? 

Maakte u op 1 februari 2021 gebruik van NOW 3 en had u al eerder gebruikgemaakt van NOW 2? Dan is de loonsverhoging van 1 februari 2021 niet op uw bedrijf van toepassing volgens de cao. U hoeft de verhoging van 1 februari 2021 dus niet alsnog in 2022 te betalen. Uw medewerkers hebben wel recht op de loonsverhoging van 1 januari 2022 van 1% die ook in de cao is afgesproken. 

Als bij de vaststelling van NOW 2 of 3 blijkt dat u geen recht had op subsidie dan moet u de loonsverhoging van 1 februari 2021 met terugwerkende kracht alsnog betalen. Dit is uitdrukkelijk alleen het geval als u voor NOW 2 of 3 het gehele subsidiebedrag terug moet betalen. Alleen dan blijkt achteraf dat u geen recht had op subsidie. Moet u een deel van het subsidiebedrag terugbetalen dan voldoet u dus niet aan deze voorwaarde en hoeft u de loonsverhoging niet met terugwerkende kracht te betalen. 

Vragen? 

Heeft u vragen over de loonsverhogingen in de cao MvT? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.  

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring