Mbo-opleidingen autospuiten vernieuwd vanaf schooljaar 2022

Laatste update 01 november 2021 Leestijd: 3 min

Studenten volgen vanaf augustus 2022 een vernieuwde mbo-opleiding (1e) Autospuiter. Daarin zijn de toegenomen complexiteit van voertuigen en de daarvoor vereiste vakkennis en vaardigheden opgenomen. Een werkgroep met mensen vanuit het onderwijs en de branche hebben hun wensen en input gegeven. Ook BOVAG was zelf betrokken en  heeft mensen met praktijkkennis gevraagd voor de werkgroepen die werden georganiseerd. Komend jaar wordt het kwalificatiedossier Autoschadehersteltechniek geactualiseerd. 

In het kwalificatiedossier Autospuiten, dat de basis is voor de mbo-opleiding Autospuiter, zijn de laatste trends en ontwikkelingen verwerkt op het gebied van autospuiten. Ook zijn wensen vanuit de branche en onderwijs daarin meegenomen. Het dossier is herzien onder begeleiding van de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven), met experts uit onderwijs en bedrijfsleven. Vervolgens heeft de sectorkamer Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem van de MBO Raad deze gevalideerd en is het kwalificatiedossier per 1 oktober vastgesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Wijzigingen 

Vanwege de toenemende complexiteit van de voertuigen zijn de vereiste vakkennis en vaardigheden voor de Autospuiter en Eerste Autospuiter aangepast. Een belangrijke wijziging is dat het onderscheid tussen de Autospuiter en Eerste Autospuiter is geaccentueerd. Dit is onder andere gedaan door de volgende niet-technische kerntaak toe te voegen voor de Eerste Autospuiter: 
  • Kerntaak: Houdt toezicht op en draagt bij aan de verbetering van werkzaamheden
  • Werkproces 1: Bewaakt de uitvoering en voortgang van de werkzaamheden
  • Werkproces 2: Levert een bijdrage aan het optimaliseren van de werkprocessen/werkzaamheden
Het nieuwe kwalificatiedossier benoemt daarnaast in de voorbereidende werkprocessen het belang van informatie verzamelen over het voertuig. Daarnaast komt het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen nadrukkelijker naar voren in de omschrijvingen van meerdere werkprocessen. Tot slot bevat het nieuwe dossier ruimere omschrijvingen, zodat het dossier toekomstbestendig is en flexibelere toepassing mogelijk is. 

Kwalificatiedossier Autoschadehersteltechniek onder de loep

Komend jaar wordt het dossier Autoschadehersteltechniek onderhouden, en ook hier is BOVAG nauw bij betrokken. Doel is om ook hierin de laatste trends en ontwikkelingen op te nemen. Daarnaast zal er naast de kwalificaties Autoschadehersteller en Eerste Autoschadehersteller gewerkt worden aan een niveau 4-kwalificatie. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de branche voor beter gekwalificeerde medewerkers die zijn voorbereid op de auto’s van nu en in de toekomst. 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring