Standpunten BOVAG naar informateur

Laatste update 28 mei 2021 Leestijd: 3 min

Met een brief naar de informateur heeft BOVAG vandaag zijn inbreng gegeven op het onderwerp mobiliteit voor het regeerakkoord. In negen punten heeft de vereniging gevraagd om maatregelen die onmisbaar zijn voor de toekomst van de mobiliteit in Nederland. BOVAG kijkt daarbij zowel naar de consument als naar de ondernemer.

Het eerste punt uit de formatiebrief gaat over het voorstel voor autofiscaliteit. Daarvoor legde BOVAG op 12 mei al een plan op tafel samen met vier andere partijen. Naast de vraag om een robuust en voorspelbaar autofiscaliteitbeleid, pleit BOVAG voor vereenvoudiging van de teruggave van rest-BPM bij export. 
Met een forfait voor het zakelijk gebruik van de fiets voor het woon/werkverkeer wil BOVAG werkgevers en werknemers stimuleren om naast het gebruik van de auto en OV ook vaker de fiets te nemen. 

Slimme mobiliteit en bereikbaarheid

Een vierde speerpunt van BOVAG is om de consument regie te geven over voertuigdata uit zijn eigen auto. Hiermee creëren we een eerlijk speelveld in onderhoud en reparatie, zowel voor de ondernemer als voor de consument.

Voor Mobility as a Service (MAAS) zet BOVAG in op landelijke afspraken. Wanneer een reiziger verschillende manier van reizen kan integreren, zal het veel gebruiksvriendelijker en daarmee aantrekkelijker worden om gebruik van te maken. 

Ook vraagt BOVAG de nieuwe regering om te blijven investeren in mobiliteit om onze voorsprong daarin te behouden. Dit doet de vereniging in een coalitie met 25 partijen die zich de Mobiliteitsalliantie noemt.

Ondernemersklimaat

Het Klimaatakkoord is ondertekend en aan de afspraken daarin moeten we voldoen. BOVAG pleit echter wel voor een eerlijkere kostenverdeling van de energietransitie. De vereniging ziet nu dat de zwaarste lasten hiervan op de schouders van het MKB liggen en vindt dat niet terecht.

Om ondernemers buiten de binnenstedelijke winkelgebieden te ondersteunen, is het belangrijk dat ook winkelgebieden daarbuiten worden verbeterd. De rijksoverheid zou hierin een regiefunctie moeten voeren.

Tot slot geeft BOVAG in zijn brief aan dat de RVU geen tijdelijk maar een langdurig karakter moet krijgen. 

Lees voor een uitgebreide uitleg van bovenstaande standpunten de volledige brief aan de informateur.
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring