Nieuwe subsidieronde ‘Tel mee met taal’ open vanaf 1 juni

Laatste update 31 mei 2021 Leestijd: 3 min

Vanaf 1 juni kunt u weer subsidie aanvragen voor cursussen aan laagtaalvaardige medewerkers. Via het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’ is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. De eerste aanvraagronde voor 2021 is gesloten, maar speciaal voor werkgevers is er een extra ronde. Hiervoor is nog ruim 3 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen kan van 1 tot en met 30 juni 2021.

Onderzoek toont aan dat investeren in basisvaardigheden op de werkvloer verschillende voordelen heeft, niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor de werkgever. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en gaan werkstress en ziekteverzuim omlaag. Ook krijgen werknemers doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen zij zelfstandiger werken. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie.

Taal, rekenen en digitale vaardigheden

Er is subsidie beschikbaar voor cursussen taal, rekenen en/of digitale vaardigheden gericht op laagtaalvaardige werknemers. Iemand wordt beschouwd als laag taalvaardig als hij of zij over een taalniveau beschikt onder 2F. U kunt ook subsidie aanvragen voor zzp’ers met wie u samenwerkt, of andere werknemers waar een minder duurzame arbeidsrelatie mee is aangegaan, zoals tijdelijke plaatsen, proefplaatsen, beschut werk. Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids)migrant. U kunt de subsidie gebruiken voor één of meerdere opleidingstrajecten of cursussen.

Subsidie niet enkel voor opleiding

In de oude regeling moest men het volle subsidiebedrag besteden aan het opleidingstraject. In de nieuwe regeling mag u maximaal 15% van het subsidiebedrag inzetten voor voorzorg en nazorg. Denk aan het werven van werknemers en het bepalen welk opleidingstraject voor hen het meest passend is. En na afloop het begeleiden van werknemers bij het volgen van een vervolgscholing, het verspreiden van de opbrengsten binnen het bedrijf of het toepassen daarvan in het HRM-beleid. De keuze uit evaluatiemogelijkheden zijn ook verruimd. Als subsidieontvanger kunt u kiezen uit een zelfevaluatie, impactmeting of het bijhouden van leeruitkomsten of testresultaten.

Als het tot een loting komt

Bij overschrijding van het subsidieplafond, wordt via een loting bepaald welke subsidieaanvragen worden toekennen. Zo heeft iedereen gelijke kansen. Na het sluiten van de aanvraagperiode doet een notaris de loting. Daarna toetst de uitvoerder van de 'Tel mee met taal'-regeling, de Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i), de aanvragen op volledigheid en geldigheid.

Klik hier voor meer informatie, spelregels en de aanvraagprocedure

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring