Aanvragen subsidie praktijkleren weer mogelijk vanaf 2 juni plus extra subsidie voor sommige bedrijven

Laatste update 10 juni 2021 Leestijd: 5 min

Heeft u de afgelopen periode een BBL’er begeleid? Dan komt u misschien wel in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren. Het loket om deze subsidie aan te vragen gaat op 2 juni om 09.00 uur open. Aanvragen is mogelijk tot en met 16 september 2021 om 17.00 uur. Daarnaast is er voor bepaalde sectoren nog een extra subsidie bij gekomen.

De subsidie is bedoeld als een tegemoetkoming in de kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u in ieder geval een erkend leerbedrijf zijn, aantoonbaar een BBL’er begeleid hebben in het schooljaar 2020-2021 en beschikken over een getekende beroepspraktijkovereenkomst (BPVO). Ook moet het buitenschools praktijkgedeelte bij uw bedrijf 610 uren omvatten en moet de onderwijsinstelling 200 uren aan begeleide onderwijsuren aanbieden. Daarnaast moet de overige administratie rondom de begeleiding op orde zijn. Zo moet u beschikken over een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming en moet uit de administratie blijken dat de begeleiding heeft plaatsgevonden. 

Hoe hoog is de subsidie? 

Per leerling kunt u maximaal € 2.700 krijgen per schooljaar. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal weken waarin de leerling praktijkbegeleiding kreeg. Om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen moet minimaal 40 weken begeleiding zijn verzorgd. De weken waarin u de leerling niet heeft kunnen begeleiden vanwege de coronamaatregelen, worden onder voorwaarden niet in mindering gebracht op de subsidie.  

Jaarlijks wordt een maximaal subsidiebudget per onderwijscategorie vastgesteld. Als dit bedrag overschreden wordt, dan wordt het budget evenredig over de ingediende aanvragen in die categorie verdeeld. Het is dus mogelijk dat u minder dan € 2.700,- per leerling ontvangt wanneer meer aanvragen ingediend worden dan vooraf gedacht. Het ministerie beslist binnen dertien weken na 16 september over de aanvragen die ontvangen zijn. Binnen twee weken na ontvangst van een positieve beslissing ontvangt u het bedrag op uw bankrekening.  

Wanneer kan ik de subsidie aanvragen? 

Het loket voor de aanvraag van de subsidie praktijkleren gaat open op 2 juni om 09.00 uur. U vraagt de subsidie na afloop van de begeleiding aan.  

Waar kan ik de subsidie aanvragen? 

U vraagt de subsidie online aan via het eLoket op mijn.rvo.nl. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig. Tot en met 30 juni kunt u nog aanvragen met eHerkenning niveau 1 of 2. Vanaf 1 juli 2021 heeft u minimaal niveau 3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ nodig. Zorg dus dat u dit op tijd regelt. 

Extra subsidie

In deze moeilijke tijden wil het kabinet werkgevers extra ondersteunen bij het aanbieden van praktijkleerplaatsen. De Subsidieregeling praktijkleren wordt daarom in de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022 uitgebreid met een aanvullende subsidie voor mbo bbl-leerplekken voor conjunctuurgevoelige sectoren.
Dit geldt ook voor sommige BOVAG-leden.

De hoofdactiviteit van het erkende leerbedrijf dat de opleiding in de praktijk verzorgt, moet bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staan onder één van de SBI-codes voor de SBI-codes voor conjunctuurgevoelige sectoren. De hoofdactiviteit van het erkende leerbedrijf is de eerste geregistreerde SBI-code in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Eventuele andere geregistreerde SBI-codes zijn nevenactiviteiten. Deze komen niet in aanmerking komen voor de toeslag. Bekijk of uw SBI-code volgens deze regleling in de conjunctuurgevoelige sectoren valt
 
De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal gerealiseerde weken begeleiding bij de beroepspraktijkvorming in het betreffende studiejaar. Het beschikbare budget wordt per gerealiseerde begeleidingsweek verdeeld over alle leerplaatsen die in aanmerking komen voor de toeslag.
 
Bij de aanvragen van de subsidie moet het erkende leerbedrijf in het aanvraagformulier aangeven of het behoort tot een sector die in aanmerking komt voor de toeslag.

Meer informatie en vragen 

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Heeft u vragen over de subsidieregeling praktijkleren? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.  

Lees ook:

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring