Verlaging administratieve lasten NOW 3 en 4 

Laatste update 10 juni 2021 Leestijd: 4 min

De administratieve lasten bij de controle achteraf bij de NOW 3 en 4 worden verlaagd. Dat laat minister Koolmees weten in een brief aan de Tweede Kamer. Rechtmatige besteding van de steunmaatregelen is van groot belang, maar tegelijkertijd moeten de administratieve lasten voor ondernemers niet onevenredig hoog zijn, aldus de minister.  

Wanneer u gebruikmaakt van de NOW-regeling ontvangt u een voorschot van het UWV nadat u de subsidie heeft aangevraagd. Dit voorschol is gebaseerd op verwacht omzetverlies. De systematiek van de NOW-regeling brengt met zich mee dat bedrijven achteraf een definitieve aanvraag moeten indienen ter vaststelling van de NOW. Hierbij wordt gekeken naar het daadwerkelijke omzetverlies en de daadwerkelijke loonsom in de NOW-periode. Afhankelijk van de hoogte van het voorschot of de uiteindelijke subsidie is een verklaring van een derde of een accountantsverklaring nodig. 

Wat verandert er? 

Bij NOW 1 en 2 heeft u een derdenverklaring nodig wanneer u een voorschot ontvangt van € 20.000 tot € 100.000 of het vaststellingsbedrag € 25.000 tot € 125.000 bedraagt. Voor de NOW 3 en 4 heeft de minister besloten om het drempelbedrag te verhogen naar € 40.000. Dit geldt zowel voor het voorschotbedrag als voor het vaststellingsbedrag. De verwachting is dat door deze verhoging tachtig procent van de aanvragers geen derdenverklaring meer nodig heeft. De bovengrens van € 125.000 blijft behouden en wordt ook van toepassing op het voorschotbedrag. Een derdenverklaring is dus verplicht wanneer het voorschotbedrag of vaststellingsbedrag tussen de € 40.000 en € 125.000 bedraagt. Vanaf € 125.000 is een accountantsverklaring verplicht.  

Daarnaast wordt het formulier voor de derdenverklaring bij NOW 3 en 4 verduidelijkt. Wanneer een deskundige derde voor de aanvrager de financiële administratie voert en deze werkzaamheden overlappen met de werkzaamheden die nodig zijn voor het afgeven van de derdenverklaring voor de vaststelling van NOW 3 en 4, dan hoeven deze werkzaamheden niet dubbel uitgevoerd te worden. 

Ook wordt het mogelijk om de controle van NOW 3 en 4 gezamenlijk te laten uitvoeren als ware het één opdracht.  De accountant controleert dan in één keer alle periodes en de van toepassing zijnde voorwaarden na afloop van de laatste tranche. Nu is het nog zo dat per tranche van de NOW een aparte controle nodig is. 

Voor bedrijven die NOW hebben aangevraagd op werkmaatschappijniveau is het voortaan toegestaan dat ook andere werkzaamheden die door de groepsaccountant van een concern worden uitgevoerd voor de NOW-controle kunnen worden gebruikt. De accountant hoeft op werkmaatschappijniveau deze controle dus niet meer zelf uit te voeren. Daarnaast hoeven bedrijven die NOW hebben aangevraagd op werkmaatschappijniveau en waarbij de definitief vastgestelde subsidie lager is dan € 375.000, voortaan geen accountantsverklaring met redelijke mate van zekerheid aan te vragen, maar volstaat een verklaring met beperkte mate van zekerheid. Dit scheelt aanzienlijk in de uit te voeren werkzaamheden van de accountant.  

Niet met terugwerkende kracht 

Omdat de vaststelling voor de NOW 1 en 2 al gaande is, is wijziging met terugwerkende kracht niet mogelijk. Daarom worden de verlichtingen alleen doorgevoerd voor de vaststelling van NOW 3 en 4. 

Wanneer is het mogelijk om vaststelling van NOW 3 aan te vragen? 

Het loket voor de vaststelling van NOW 3.1 opent op 4 oktober 2021. 

Vragen? 

Heeft u vragen over de NOW-regelingen? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.  

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring