Nieuwe Plusnorm voor veiligheidskritisch herstel breed gedragen

Laatste update 25 juni 2021 Leestijd: 4 min

Het Centraal College van Deskundigen, bestaande uit marktpartijen uit de schadesector, ging onlangs akkoord met de richting van de nieuwe Plusnorm die door de twee brancheorganisaties samen wordt uitgewerkt. FOCWA en BOVAG ontwikkelden de nieuwe Plusnorm om de kwaliteit en veiligheid van veiligheidskritisch schadeherstel te blijven borgen bij de toenemende complexiteit van voertuigen. Deze nieuwe normering stelt extra eisen op gebied van opleiding, kunde en apparatuur van het schadeherstelbedrijf en de expliciete borging van juist herstel daarvan. Beide verenigingen zijn verheugd met het akkoord op de richting van de nieuwe Plusnorm. Hierdoor is immers het draagvlak van de nieuwe normering steeds verder geborgd bij onder andere verzekeraars en leasemaatschappijen.

Nieuwe Plusnormering

Omdat de technologie van moderne voertuigen zich alsmaar sneller ontwikkelt, namen FOCWA en BOVAG het initiatief voor een nieuwe Plusnorm, aanvullend op de huidige branchenormering schadeherstel. De nieuwe Plusnormering is bedoeld voor bedrijven die schades kunnen herstellen aan voertuigen met complexere carrosserieverbindingen, nieuwe materiaalsoorten, hoogvoltage systemen en rijhulpsystemen.

Enkele weken geleden werd de blauwdruk van deze nieuwe Plusnorm gepresenteerd. Met de nieuwe Plusnorm op zak, gingen FOCWA en BOVAG het gesprek aan met verschillende opdrachtgevers, hun koepelorganisaties en de betrokken stakeholders over het belang en de inhoud van de nieuwe Plusnorm.

Toine Beljaars, voorzitter BOVAG Schadeherstelbedrijven: “We weten dat er behoefte is aan een aanvullende norm die veiligheidskritisch schadeherstel bij de nieuwste voertuigen beter borgt. Die norm krijgt steeds meer vorm. En ik ben zeer content dat het draagvlak bij de verzekeraars, leasemaatschappijen en andere stakeholders steeds verder groeit. Dat is cruciaal voor een succesvolle toepassing van onze nieuwe norm.”

Draagvlak bij opdrachtgevers

Bij de ontwikkeling van de Plusnorm voor veiligheidskritisch herstel is nauw samengewerkt met een Centraal College van Deskundigen, bestaande uit marktpartijen uit de sector, waaronder een vertegenwoordiging van opdrachtgevers. Dit Centraal College van Deskundigen kwam begin juni bij elkaar om een akkoord te geven op de richting van de nieuwe normering. Er waren zeker ook nog wat aandachtspunten en zaken die in de komende periode nog nader uitgewerkt moeten worden samen met dit College. Maar de richting staat nu, en dat is belangrijk.

Femke Teeling, directeur FOCWA: “Ons uitgangspunt is dat de Plusnorm alleen maar succesvol kan zijn als deze breed in de markt is gedragen. Dankzij de gesprekken die we met elkaar hebben gevoerd, kunnen we in de komende tijd de puntjes op de i zetten. Immers, het Centraal College van Deskundigen, met daarin onder meer het Verbond van Verzekeraars, Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen, de vereniging van verfproducenten VVVF en de ANWB, staan positief ten opzichte van de richting die we uitgaan met de nieuwe normering. En daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee.”

Met deze opsteker van het Centraal College van Deskundigen op zak, gaan FOCWA en BOVAG de komende periode verder werken aan de invulling en uitrol van de nieuwe Plusnorm, waardoor schadeherstel niet alleen nu, maar vooral in de toekomst, veilig en verantwoord uitgevoerd kan blijven worden. De nieuwe Plusnormering is facultatief en dus geen verplichting binnen het lidmaatschap van FOCWA en/of BOVAG. Bedrijven hebben zelf de keuze om zich verder te specialiseren in het herstellen van veiligheidskritische herstelwerkzaamheden aan nieuwe en moderne voertuigen. Beide brancheorganisaties verwachten dat in 2022 de eerste schadeherstelbedrijven zich kunnen certificeren voor deze nieuwe norm.
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring