Neemt u maatregelen tegen dieselmotoremissie? SZW controleert hierop

Laatste update 22 juni 2021 Leestijd: 3 min

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) controleert dit jaar steekproefsgewijs bij 150 bedrijven in de mobiliteitsbranche of zij maatregelen nemen tegen de blootstelling aan dieselmotoremissie (DME) in de werkomgeving. De inspectie gebeurt aangekondigd en onaangekondigd. Bedrijven die geen maatregelen hebben genomen, riskeren een boete. Zorg dus dat u aan arbo-eisen voldoet, en gebruik bijvoorbeeld een opzetstuk voor de uitlaat.

Lees meer over dieselmotoremissie en de maatregelen die u moet nemen in het leaflet 'Terugdringen van dieselmotoremissie: de goede praktijk'. Deze is ook terug te vinden in de arbocatalogus. Via de BOVAG Ledenwinkel is een opzetstuk te krijgen voor de uitlaat, dat u kunt gebruiken voor het verplaatsen van voertuigen in de showroom of werkplaats.

Waar controleert de Inspectie op? 

  • Het bedrijf heeft maatregelen getroffen om dieselmotoremissie te voorkomen. Hier staat welke maatregelen zoal genomen kunnen worden.
  • De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) inclusief plan van aanpak is up-to date. Hier leest u meer over de RI&E.
  • Het bedrijf heeft een basiscontract met een gecertificeerde arbodienst. Bekijk de factsheet die het Ministerie van SZW heeft opgesteld om te zien waar een basiscontract aan moet voldoen.
  • Het bedrijf heeft een preventiemedewerker aangesteld. Lees hier alles over de rol en taken van de preventiemedewerker. 
  • Als bij een rondgang door het bedrijf andere arbozaken niet in de haak zijn, zal de inspecteur daar ook op handhaven.

Welke bedrijven controleert de inspectie?

De inspectie selecteert op SBI-codes 451 en 452. Dat zijn auto- en truckbedrijven, caravan- en camperbedrijven, motorenrevisiebedrijven en schadeherstel- en carrosseriebedrijven. 

Waarom deze controle?

Dieselmotoremissie is een sluipend gevaar. De kleine roetdeeltjes zijn kankerverwekkend en je hebt niet meteen in de gaten dat ze zo schadelijk zijn. Daarom is het belangrijk en ook voorgeschreven om maatregelen te treffen tegen DME. 

Vragen over deze controle, of de RI&E? 

Kijk op de website van OOMT.

Bellen kan ook:
  • Servicedesk van OOMT: (0800) 0155. 
  • BOVAG Ledenadvies: (030) 659 53 00.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring