Directe Schadeafhandeling van start op 1 juli 2021

Laatste update 25 juni 2021 Leestijd: 8 min

Verzekeraars kunnen vanaf volgende week 1 juli verhaalbare WA-schades voor hun klanten gaan verhalen bij de tegenpartij: Directe Schadeafhandeling. Vóór deze datum moe(s)t de consument nog zelf de verzekeraar van de tegenpartij opzoeken, maar vanaf volgende week kan de consument naar zijn eigen verzekeraar en neemt die de verdere afhandeling op zich. Voor de branche zal dit waarschijnlijk een grotere gestuurde schadestroom betekenen. 

Het gaat hierbij om klanten met een WA-verzekering die schade hebben die is veroorzaakt door een ander motorvoertuig waarvan de bestuurder van dat andere motorvoertuig (gedeeltelijk) aansprakelijk is. De verzekeraars willen hun klanten met deze nieuwe dienst verder ontzorgen. De verzekerde is overigens niet verplicht om van Direct Schadeafhandeling gebruik te maken. Hij kan er ook voor kiezen om zelf de schade bij de tegenpartij te verhalen en zelf de hersteller te kiezen. Ook wanneer de klant wel voor Direct Schadeafhandeling kiest, mag hij zelf een herstelpartij kiezen die niet perse in het herstelnetwerk van de verzekeraar zit. Het uitgangspunt is in alle gevallen dat de schadevergoeding van de klant - net als in het huidige systeem - is gebaseerd op het geldende aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Dat betekent dat de kosten van herstel in beginsel op grond van objectieve maatstaven moet worden vastgesteld. 

Opdracht via Directe Schadeafhandeling 

Wanneer u van een verzekeraar opdracht tot schadeherstel krijgt in het kader van Directe Schadeafhandeling, let er dan op dat u met de verzekeraar afspraken heeft gemaakt over de in rekening te brengen vergoedingen en extra diensten zoals bijvoorbeeld vervangend vervoer. Bestaande afspraken in het kader van casco-schadeherstel gelden in principe niet automatisch voor herstel volgens Directe Schadeafhandeling. Dat is afhankelijk van wat hierover is of in de toekomst wordt afgesproken tussen u en de betreffende verzekeraar. Ontbreken dergelijke afspraken? Dan vindt de schadevaststelling dus op grond van objectieve maatstaven plaats, net zoals dat nu het geval is 

Het Proces 

Proces-Directe-Schadeafhandeling.jpg


Bovenstaande afbeelding downloaden.

Hoe loopt het? 

BOVAG is benieuwd naar de effecten en uitwerking van Direct Schadeafhandeling bij zijn leden. Loopt u tegen problemen aan met deze nieuwe dienst van verzekeraars, dan hoort BOVAG dat graag. Op die manier kunnen we u helpen om eventuele struikelblokken weg te nemen. U kunt uw bevindingen mailen naar schadeherstel@bovag.nl

Veel gestelde vragen over Directe Schadeafhandeling: 

Wat betekent Directe Schadeafhandeling voor klanten?
Hoe worden klanten over Directe Schadeafhandeling geïnformeerd?
Wat betekent dit nieuwe concept voor herstellers?
Wat zijn de voordelen van de directe schade afhandeling voor mij als hersteller?
Is een klant verplicht om naar de hersteller te gaan die door de verzekeraar wordt aangedragen?
Ik werk al voor verzekeraars en zit al in hun netwerk, krijg ik nu meer sturing?
Gelden dezelfde condities en afspraken die ik nu heb met desbetreffende verzekeraar of heb ik de mogelijkheid hierover aparte afspraken te maken?
Straks heb ik een klant met schade die al jarenlang bij mij komt en nu wordt deze gezien als ‘gestuurde klant’ via de directe schade afhandeling, wat dan? Mogelijk gelden er immers andere condities? Hoe wordt hiermee om gegaan en voorkomen we discussie?
Voor wie komt het risico als de aansprakelijkheid naderhand anders blijkt te liggen?
Hoe wordt de aansprakelijkheid beoordeeld? 
Kan de klant bij gedeeltelijke aansprakelijkheid zich wenden tot de eigen verzekeraar? 
Wie betaalt de gevolgschade zoals autohuur? 
 

Vragen? 

Meer informatie over Directe Schadeafhandeling kunt u vinden op vanatotzekerheid.nl. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met BOVAG Ledenadvies via 030 659 63 00 of ledenadvies@bovag.nl

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring