Autodealers ook in het eerste kwartaal afhankelijk van NOW

Laatste update 18 juni 2021 Leestijd: 4 min

Autodealers hebben in het eerste kwartaal van 2021 gemiddeld een netto resultaat van 0,93 procent gerealiseerd en dat is 0,1 procentpunt hoger dan in het eerste kwartaal vorig jaar. Zonder de overheidssteun in de vorm van de NOW-regeling zou het rendement echter slechts 0,52 procent bedragen, zo blijkt uit de BOVAG Branche Barometer van BOVAG Autodealers.

De resultaten van het eerste kwartaal dit jaar en in 2020 zijn niet zonder meer vergelijkbaar. Zo werd eind maart vorig jaar de intelligente lockdown van kracht in het kader van de coronamaatregelen. Medio december 2020 werden de autodealers geconfronteerd met een harde lockdown en moesten de showrooms op slot, alvorens begin maart pas weer op afspraak te openen.

Lockdown trof dealers hard

Mede als gevolg van de harde lockdown daalde de omzet uit de verkoop van nieuwe auto’s met meer dan 12 procent ten opzichte van Q1 2020. Omdat er geen showroombezoek mogelijk was, nam de omloopsnelheid van de voorraad af van 7,4 een jaar eerder tot 5,5 in het eerste kwartaal van dit jaar. Het aantal stadagen nam toe van 49 naar 67. Fabrikanten zetten alle zeilen bij om de verkoop te stimuleren en dat resulteerde in een bonus per verkochte nieuwe auto die een kwart hoger lag en een provisie van 40 procent boven het niveau van een jaar eerder. Het aantal verkochte occasions per dealervestiging nam in het eerste kwartaal van 2021 bijna 14 procent af in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Uit de verkoopstatistieken van RDC blijkt dat autodealers meer hinder ondervonden van de harde lockdown dan universele autobedrijven en de particuliere handel; de totale occasionmarkt daalde in het eerste kwartaal met 3 procent, terwijl dealers bijna 11 procent inleverden. De brutomarge per transactie verbeterde echter en lag ruim 19 procent hoger dan een jaar eerder.

Wederom minder gefactureerde uren

Onderzoek van Multiscope toont aan dat de Nederlander in 2020 een derde minder kilometers gereden heeft en de effecten hiervan worden steeds meer zichtbaar in de werkplaats. Volgens de Branche Barometer nam de gemiddelde omzet in de werkplaats af met bijna 6.000 euro, oftewel 2,8 procent. Ondanks dat er per vestiging 17 auto’s minder rijklaar te maken waren, is het interne werk relatief gezien op exact hetzelfde niveau gebleven als in Q1 2020, namelijk 34,6 procent. Dit duidt erop dat er veel werk naar voren is gehaald. Het aantal gefactureerde uren per voltijds-monteur nam in het eerste kwartaal echter af met bijna 7 procent en de prognose voor heel 2021 komt daarmee op een zorgwekkend aantal van 1.187 uren. De absorptieratio - oftewel de mate waarin de omzet uit after sales de algemene kosten dekt - daalde met ruim 4 procentpunt tot 75,1 procent.

Vooruitblik kent grote uitdagingen

“In het eerste kwartaal hebben we - mede dankzij de NOW - gemiddeld genomen droge voeten weten te houden”, vertelt Bert de Kroon, voorzitter van BOVAG Autodealers. “Maar de verschillen per merk zijn groot en een vooruitblik naar de rest van het jaar kent de nodige uitdagingen, ondanks de ogenschijnlijk positieve ontwikkelingen in het tweede kwartaal. BOVAG lobbyt daarom voor handelingsperspectief voor de branche tot het einde van dit jaar in verband met de na-ijleffecten van de coronacrisis. Immers, het steunpakket van de overheid eindigt na het derde kwartaal, terwijl de branche nu het na-ijleffect voor haar kiezen krijgt. De BOVAG Branche Barometer blijft daarmee op ‘stormachtig' staan.”

  *NB: de cijfers die in de BOVAG Branche Barometer worden genoemd zijn gemiddelden per vestiging, en moeten niet verward worden met totalen over de hele dealermarkt. Genoemd percentage of cijfer kan dus positiever uitvallen dan de gehele markt, als bijvoorbeeld het aantal vestigingen daalt.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring