Prijswijziging tijdens levertijd aanhangwagen of kampeermiddel: wat zijn uw rechten?

Laatste update 09 juli 2021 Leestijd: 5 min

BOVAG krijgt het signaal van leden dat de levertijden van caravan, campers en aanhangwagens oplopen en dat fabrikanten tussentijds de prijs verhogen. Bijvoorbeeld vanwege de hogere kosten van materialen of grondstoffen. Mag de fabrikant de prijs zomaar wijzigen? En mag u deze kosten doorberekenen aan de klant? Belangrijk is om altijd goed naar de afspraken in koopovereenkomst en algemene voorwaarden te kijken. 

Het uitgangspunt bij prijswijzigingen is eigenlijk altijd: afspraak is afspraak. Als u een koopovereenkomst sluit met de fabrikant van een caravan, camper of aanhangwagen, staat de prijs in principe vast. Behalve als er is afgesproken dat de prijs gewijzigd kan worden. In de algemene voorwaarden kan bijvoorbeeld staan dat de fabrikant het recht heeft om de prijs aan te passen. Vaak kan dat alleen op grond van omstandigheden, zoals hogere kosten voor grondstoffen of materialen.  

Advies bij prijswijzigingen

BOVAG adviseert u om bij een prijswijziging van lopende orders na te gaan of de fabrikant de prijs mag verhogen op basis van de afspraken en zo ja: in welke gevallen. Blijkt uit de voorwaarden dat de fabrikant de prijs mag verhogen, dan is het alsnog raadzaam om in gesprek te gaan met de leverancier en te proberen tot een oplossing te komen, zodat de extra kosten niet helemaal voor uw rekening komen. BOVAG Ledenadvies kan u hier verder over adviseren.

Doorberekenen prijsverhoging en ontbindingsrecht

Let op bij een klantverkochte order van een caravan, camper of vouwwagen: u mag niet zomaar de prijsstijging aan de consument doorberekenen. Dit staat in de wet en in de algemene voorwaarden van BOVAG. Als in het koopcontract is opgenomen dat de prijs vast staat, mag u geen prijsverhogingen doorberekenen. Als het geen vaste verkoopprijs is, is daar in principe wel ruimte voor. Dan moet u wel zorgen dat u binnen de afgesproken tijd het kampeermiddel levert. 

Voor aanhangwagenbedrijven geldt dat volgens de BOVAG-voorwaarden elke prijs op de koopovereenkomst indicatief is, dus niet vast. Ook hogere fabrieks- of importeursprijzen mag u doorberekenen. In de aanhangwagenvoorwaarden wordt geen verschil gemaakt tussen wie de aanhangwagen koopt: een particuliere of zakelijke koper. 

Als u een prijswijziging doorberekent, heeft de klant wel de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden. Bij de aanhangwagen kan de koopovereenkomst ontbonden worden wanneer de koper binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst van u hoort dat de  prijs omhoog moet. Bij een kampeermiddel mag de koper het contract ontbinden binnen tien dagen nadat hij van u te horen heeft gekregen dat u vanwege de hogere prijzen van uw leverancier de prijs verhoogt. 

Levertijd: afspraken en mogelijkheid tot ontbinden

Wat kunt u doen als de leverancier het kampeermiddel of aanhangwagen later levert dan afgesproken? Ook bij levertijden is de gemaakte afspraak leidend. In de algemene voorwaarden kunnen aanvullende afspraken over de levertijd staan, zoals dat levertijden slechts indicatief zijn en dat er geen rechten aan ontleend kunnen worden. Ga ook hier na wat de afspraken zijn en houdt er rekening mee als u afspraken met de klant maakt. Als u een langere levertijd verwacht, informeer de klant daar dan over en spreek een vermoedelijke leverdatum in plaats van een vaste levertijd af. 

De klant heeft op basis van de wet en BOVAG-voorwaarden de mogelijkheid de koopovereenkomst van een caravan, camper of vouwwagen te ontbinden als de leverdatum later wordt dan op de koopovereenkomst staat. Het maakt daarbij uit of de leveringstermijn in het koopcontract ‘vast’ is genoemd. Een vaste termijn mag u sowieso niet overschrijden. Bij een niet vaste termijn  kan de klant het BOVAG-bedrijf in gebreke stellen wanneer u de leverdatum niet heeft gehaald. Dan krijgt u van de koper vervolgens nog een extra termijn om het kampeermiddel te leveren, anders kan de klant kosteloos de koopovereenkomst ontbinden. Er gelden per categorie andere termijnen (bovenop de oorspronkelijke levertijd): 
  • gebruikte caravan, vouwwagen, onderdeel of accessoire: 3 weken
  • nieuwe caravan, vrouwwagen, onderdeel of accessoire: 4 weken
  • gebruikte of nieuwe kampeerauto, onderdeel of accessoire: 6 weken
Wil de klant het contract niet ontbinden, dan kan hij er volgens de BOVAG-voorwaarden er ook voor kiezen om een vervangend kampeermiddel van u te ontvangen. 

Bij aanhangwagens is de leveringsdatum een vermoedelijke datum. Bij overschrijding kan de klant u in gebreke stellen en kan hij (na een extra termijn van een maand) de overeenkomst ontbinden. 

Heeft u vragen? Neem contact op met BOVAG Ledenadvies via ledenadvies@bovag.nl of (030) 659 53 00. 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring