Geen loon als werknemer weigert mondkapje te dragen 

Laatste update 05 februari 2021 Leestijd: 4 min

Nu de coronacrisis al lange tijd duurt, komen ook de eerste ‘corona-uitspraken’ vanuit de rechtspraak voorbij. Zo oordeelde de kantonrechter in Utrecht in een kort geding dat de werkgever het dragen van een mondkapje verplicht kan stellen. Weigert de werknemer dit? Dan mag hij niet aan het werk en mag het loon tot die tijd opgeschort worden. 

In deze zaak gaat het om een chauffeur/bezorger van een banketbakkerij. De werkgever heeft het personeel in oktober laten weten dat het dragen van een mondkapje op het werk verplicht wordt. Werknemers mogen een eigen mondkapje meenemen, maar werkgever stelt ze ook beschikbaar. En wanneer het vanwege medisch advies niet mogelijk is om een mondkapje te dragen, dan geeft de werkgever aan dat werknemers dat dan moeten laten weten. Een werknemer is het hier niet mee eens en verschijnt zonder mondkapje op het werk. Volgens de werknemer zorgt het mondkapje voor veel hinder tijdens het uitvoeren van zijn werk en hij vindt het niet nodig omdat hij voldoende afstand kan houden van collega’s. 

Nadat een collega de werknemer hierop heeft aangesproken, heeft de werkgever in een gesprek laten weten dat de werknemer zonder mondkapje niet meer welkom is op het werk. Hij wordt op non-actief gesteld en de loonbetaling wordt opgeschort. Dit is ook schriftelijk bevestigd. Wil de werknemer dit ongedaan maken, dan kan dit door schriftelijk te verklaren dat hij voortaan een mondkapje zal dragen tijdens het werk.  

Werknemer is het hier niet mee eens en stapt naar de rechter. Hier vordert hij loonbetaling en wedertewerkstelling. 

Wat vindt de rechtbank? 

Werknemer stelt dat het moeten dragen van een mondkapje een inbreuk maakt op zijn persoonlijke levenssfeer. Voor het antwoord op de vraag of dit gerechtvaardigd is, moet onderzocht worden of de instructie een legitiem doel dient en of dit een geschikt middel is om het doel te bereiken. Bovendien moet de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer evenredig zijn in verhouding tot het belang van de werknemer. Of had de werkgever dit doel op een minder ingrijpende wijze kunnen bereiken? 

De kantonrechter is van oordeel dat de mondkapjesplicht in dit geval twee legitieme doelen dient, namelijk de wettelijke zorgplicht van werkgever voor een gezonde en veilige werkomgeving en de bescherming van het bedrijfsbelang. De werkgever moet dus tijdens de coronapandemie al datgene doen wat nodig is en binnen zijn macht ligt om besmetting van werknemers met het coronavirus op de werkvloer te voorkomen. Hiervoor heeft de werkgever het zogenaamde instructierecht. De werknemer moet zich houden aan redelijke voorschriften die de werkgever opstelt. Bovendien moet het bedrijfsbelang beschermd worden omdat de werkgever onder meer een loondoorbetalingsverplichting heeft bij ziekte of quarantaine.  

De rechtbank overweegt dat een mondkapje een maatschappelijk aanvaard middel is, ondanks dat over de effectiviteit hiervan wordt getwist. De kantonrechter houdt het er voorlopig dan ook op dat het dragen van een mondkapje kan bijdragen aan de veiligheid en gezondheid. Werkgever mocht hier ook vanuit gaan en mocht zodoende deze verplichting opleggen. Hierbij mag de werkgever één lijn trekken binnen het bedrijf en hoeft hij geen onderscheid te maken tussen verschillende functies. Een mondkapjesmaatregelen kan namelijk alleen effectief zijn als iedereen zich eraan houdt, aldus de kantonrechter. De werknemer hoeft het mondkapje overigens niet te dragen wanneer hij in de transportbus rijdt. Dus de inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer is daarmee zeer beperkt. Er waren ook geen medische of psychologische beperkingen bij de werknemer aanwezig waardoor hij het mondkapje niet zou kunnen dragen.  

De kantonrechter komt hiermee tot het voorlopig oordeel dat de werkgever de mondkapjesplicht op had mogen leggen en werknemer had deze instructie op moeten volgen. Het loon van de werknemer mag opgeschort worden en werkgever mag hem de toegang tot het werk ontzeggen, zolang hij weigert een mondkapje te dragen. 

Vragen? 

Heeft u in uw bedrijf te maken met een vergelijkbare casus en wilt u advies hoe u hiermee om moet gaan? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.  

Lees hier de gehele uitspraak terug.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring