BOVAG ziet helft van voorstellen terugkomen in pakket steunmaatregelen

Laatste update 22 januari 2021 Leestijd: 3 min

Bij de totstandkoming van het nieuwe pakket steunmaatregelen voor de tweede lockdown, heeft BOVAG veel werk voor zijn leden verricht. Een voorstel met 12 punten ging richting de onderhandelingstafels van Platform Retail Nederland van VNO NCW en MKB Nederland en naar die van de ministeries van I&W, EZK en SZW. Zes punten hiervan zien we terug in de uiteindelijke uitwerking van de TVL-regeling, NOW 3 en Tozo. Basis voor deze puntenlijst was onder meer de meest recente coronamonitor.

TVL

  • Voorstel BOVAG: een ruime voorraadvergoeding voor mobiliteitsbedrijven die bijvoorbeeld seizoenartikelen verkopen. 
Regeling: de voorraadvergoeding voor detailhandel wordt verlengd en verhoogd. Voor het eerste halfjaar geldt een opslag van 21 procent op het vastelastenpercentage in de TVL (was voorheen 5,6 procent) tot maximaal 200.000 euro.
Vervolg: lobby op verbreding met SBI codes binnen mobiliteit met gesloten showroom / winkel
  • Voorstel BOVAG: bij hantering van een omzetverliespercentage van 20 procent een subsidiepercentage van 70 procent toekennen tijdens de huidige lockdown (is nu 50 procent).
Regeling: is nu 85 procent vast bij omzetverlies vanaf 30 procent én de maximalel vergoeding is verhoogd van 90.000 naar 330.000 euro en verlaging vaste lasten drempel van 3.000 naar 2.000 euro.
  • Voorstel BOVAG: TVL toegankelijker maken voor middenbedrijf met werkmaatschappijen die zich kwalificeren als mkb en jaaromzetten die passen bij sectoren met dure consumptiegoederen
Regeling: werknemersgrens van maximaal 250 werknemers én omzetgrens van 50 mio euro is losgelaten. Daarnaast geldt een maximale vergoeding van 400.000 euro.
Vervolg: helderheid over mogelijkheid van meerdere aanvragen per holding (per werkmaatschappij) 

NOW

  • Voorstel BOVAG: NOW 3.0 in verband met huidige lockdown terugzetten naar 90 procent looncompensatie in plaats van 80 procent.
Regeling: 85 procent.
  • Voorstel BOVAG: NOW 3.3: géén terugval naar minimaal 30 procent omzetverlies en 60 procent vergoeding loonsom. 
Regeling: Geen terugval – blijft 20 procent omzetverlies en wordt 85 procent vergoeding van de loonsom.

Tozo

  • Voorstel BOVAG: Schrap vermogenstoets die vanaf 1 april 2021 op de rol staat. 
Regeling: vermogenstoets geschrapt.
Vervolg: al eerder voerde BOVAG de druk op om de vermogenstoets te schrappen. Nu neemt BOVAG het initiatief om samen met andere branches ook de partnertoets te schrappen.

Starters

Los van bovenstaande punten, heeft BOVAG zich ook hard gemaakt voor de startersregeling die nu wordt ingeregeld met terugwerkende kracht vanaf januari 2021. Dit heeft BOVAG ingebracht in het Platform Retail Nederland overleg en bij de relevante ministeries.

Tegemoetkoming rijscholen

BOVAG pakt ook samen met branche organisaties met contactberoepen het initiatief om te lobbyen voor een tegemoetkoming voor contactberoepen om de lockdown impact van december op te vangen. Mogelijk met een éénmalig toeslagpercentage bovenop de komende TVL eerste kwartaal, speciaal voor contactberoepen.

Lees hieronder de volledige lijst met voorstellen die BOVAG deed:


 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring