IBKI verlengt WRM-bevoegdheden die in april en mei verlopen

Laatste update 19 februari 2021 Leestijd: 2 min

Door de (verlengde) lockdown zijn nagenoeg alle rijlessen, rijexamens en WRM-examens stilgelegd tot 3 maart 2021. In een aantal gevallen kunnen rijinstructeurs daardoor niet tijdig aan hun bijscholingsverplichtingen voldoen en kunnen rijinstructeurs in spe hun examens wellicht niet op tijd afronden. Voor deze rijinstructeurs verlengt het IBKI de WRM-bevoegdheden met zes maanden. Dit geldt ook voor de stagebevoegdheid.

Wanneer de WRM-lesbevoegdheid verloopt in de periode van 1 april 2021 tot en met 31 mei 2021, zal IBKI de bevoegdheid met 6 maanden verlengen indien u niet (volledig) aan de theoretische en praktische bijscholingsverplichting kunt voldoen. De rijinstructeur ontvangt daarvoor een nieuwe WRM-pas*. Binnen die nieuwe termijn moet de rijinstructeur aan alle voorwaarden (theoriebijscholing, praktijkbegeleiding, VOG) voldoen.

Geen verlenging bij ontbreken recente VOG

Rijinstructeurs die al wel aan de theoretische en praktische bijscholingsverplichting hebben voldaan, maar nog geen recente VOG hebben ingestuurd, krijgen geen verlenging. 

Verlenging stagebevoegdheden

De stagebevoegdheid die in april en mei verlopen worden ook verlengd met zes maanden. Stagiairs krijgen een nieuwe pas toegezonden*.

Geldigheid examenresultaten verlengd

De geldigheid van de examenresultaten voor de fasen 1 en 2 kan indien nodig ook worden verlengd. Dit kan alleen op aanvraag door de rijinstructeur via info@ibki.nl en alleen voor examenresultaten die nog geldig zijn tot en met 31 mei 2021 (reeds verlopen kwalificaties kunnen niet worden verlengd).

*: Om een nieuwe WRM-bevoegdheidspas aan te kunnen maken, is het nodig om bij uw profiel in Mijn IBKI toestemming te geven voor het gebruik van de handtekening en de pasfoto uit het rijbewijsregister. Op de website van IBKI leest u hoe u dit doet.

Kijk voor meer informatie op de website van IBKI.

 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring