Crisisbestrijdingsdagen: wat als de medewerker gedurende het jaar uit dienst gaat? 

Laatste update 16 februari 2021 Leestijd: 2 min

De recent afgesloten cao voor het motorvoertuigenbedrijf en tweewielerbedrijf biedt de mogelijkheid om de loonsverhoging van 1 februari 2021 geheel of gedeeltelijk om te zetten in crisisbestrijdingsdagen. Maar wat doet u met deze dagen als de medewerker gedurende het jaar uit dienst gaat? 

Let op: het is alleen mogelijk om de loonsverhoging van 1 februari 2021 om te zetten in crisisbestrijdingsdagen als u dit voor 1 januari 2021 schriftelijk heeft laten weten aan uw medewerkers. 

In het crisis-akkoord staat dat de crisisbestrijdingsdagen vastgesteld worden op de manier zoals omschreven in hoofdstuk IX van de cao. U voegt de crisisbestrijdingsdagen dus toe aan het verlofdagensaldo van de medewerkers. In het algemeen geldt dat een medewerker vakantiedagen opbouwt naar evenredigheid wanneer hij maar een gedeelte van het kalenderjaar in dienst is. Als een medewerker een half jaar in dienst is, heeft hij dus ook recht op de helft van het aantal vakantiedagen dat hij normaalgesproken had opgebouwd als hij in dienst was gebleven. Dit geldt ook voor de crisisbestrijdingsdagen. De loonsverhoging wordt immers ook een kortere periode uitgesteld. 

Als aan het einde van het dienstverband blijkt dat een medewerker meer vakantie heeft genomen dan dat hij heeft opgebouwd, dan kunt u dit verrekenen met hetgeen u de werknemer nog moet betalen vanwege het eindigen van het dienstverband. Let wel op dat u niet minder betaalt dan (het netto equivalent van) het wettelijk minimumloon. Vanwege de Wet Aanpak Schijnconstructies zijn verrekeningen met het wettelijk minimumloon namelijk niet meer toegestaan als door de verrekening minder dan het wettelijk minimumloon wordt uitbetaald. Verrekeningen mogen wel op het meerdere loon en op de vakantiebijslag. 

Vragen? 

Heeft u vragen over de crisisbestrijdingsdagen in de cao MvT? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.  

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring