Veelgestelde vraag: Mijn medewerker is op vakantie en meldt zich ziek. Wat nu? 

Laatste update 25 augustus 2021 Leestijd: 3 min

Nu we midden in de vakantieperiode zitten, krijgt BOVAG Ledenadvies regelmatig de vraag hoe het zit bij een ziekmelding van een medewerker die vrij is. In principe is er dan geen sprake meer van een vakantiedag, maar wordt het een ziektedag.

De wetgever vindt het belangrijk dat medewerkers vakantie krijgen en opnemen. Het doel van vakantie met behoud van loon is om het personeelslid in staat te stellen uit te rusten van het werk en een periode van ontspanning en vrije tijd te hebben. Zodra een medewerker ziek wordt, is er in de meeste gevallen geen sprake meer van een periode van ontspanning en vrije tijd. Er is sprake van ziekte en daarmee van een ziektedag.  

Soms is het toch mogelijk om het als vakantiedag te blijven boeken. Maar dat kan alleen als de medewerker nadrukkelijk instemt met het (gedeeltelijk) afschrijven van verlof.  Dat zou het geval kunnen zijn als de medewerker gewoon (gedeeltelijk) van de vakantie heeft kunnen genieten. Wel is het zo dat deze afschrijving van vakantie tijdens ziekte alleen van bovenwettelijke vakantiedagen mag.

Wachtdag 

Een andere situatie waarin een ziektedag toch als een vakantiedag wordt gezien, is de zogenoemde wachtdag. Bij de cao MvT en de cao Carrosseriebedrijf mag u bij de tweede ziekmelding in een kalenderjaar de eerste ziektedag toch als verlof afboeken. Voorwaarde is wel dat dit alleen van de bovenwettelijke verlofdagen mag.  

Volgens de cao Tank & Was mag u bij de derde en vierde ziekmelding een wachtdag in rekening brengen. Zo’n wachtdag is het afschrijven van een dag van het bovenwettelijke verlof. Heeft de medewerker geen bovenwettelijk verlof meer, dan kan er geen wachtdag in rekening worden gebracht. 

Ziekmelding  

U verwacht een medewerker die vrij heeft sowieso niet op het bedrijf. Hoe weet u dan dat deze ziek is? In de cao MvT en de cao Carrosseriebedrijf staat dat een medewerker arbeidsongeschiktheid zo snel mogelijk moet melden. Dit geldt dus ook tijdens een vakantie.  In de cao Tank & Was wordt aangegeven dat regels met betrekking tot ziekmelden zoveel mogelijk in een huishoudelijk- of verzuimreglement worden vastgelegd;  de spelregels van uw bedrijf. Ook voor bedrijven in de andere branches kan het opstellen van verzuimbeleid verstandig zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld als regel invoeren dat medewerkers bij ziekte op vakantie altijd een doktersverklaring moeten overleggen. 

Langdurige zieke medewerker en vakantie 

De situatie dat een gezonde medewerker tijdens vakantie ziek wordt, is een andere dan de situatie dat een langdurig zieke medeweker op vakantie gaat. Meer informatie over die laatste variant, vindt u in ons dossier Verlof – Welke regels gelden er tijdens ziekte en vakantie

Vragen? 

Zit u ook met een vraag van uw personeel waar u niet uitkomt? Bel BOVAG Ledenadvies. Zij zijn op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur bereikbaar via telefoonnummer 030 659 53 00 of per mail via ledenadvies@bovag.nl

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring