Verkoopt u buiten de showroom of online? Dan moet u dit weten over consumentenrechten

Laatste update 23 april 2021 Leestijd: 5 min

Door corona en de groei van nieuwe verkoopmethoden, gebeurt het steeds vaker dat een koopovereenkomst buiten de muren van de verkoopruimte (zoals showroom) wordt gesloten. Let wel op: er gelden dan andere wettelijke bepalingen, die de consument beschermen. Deze consumentenbescherming ziet onder andere toe op informatieverplichtingen die u als verkoper heeft en geeft de consument ontbindingsrecht. In dit artikel leest u hier meer over. 

BOVAG krijgt regelmatig vragen van leden over wat de mogelijkheden en risico’s zijn als zij zaken doen buiten de verkoopruimte. Bijvoorbeeld op een parkeerterrein bij een winkelcentrum of bij de klant thuis. Maar ook bij de verkoop van nieuwe of gebruikte voertuigen via internet (dit valt volgens de wet onder de noemer ‘koop op afstand’). In deze gevallen hebben wettelijke bepalingen invloed op drie belangrijke aspecten van de koop:
  1. Informatieverplichtingen van de handelaar aan de consument 
  2. Het ontbindingsrecht van de consument
  3. De uitzonderingen op het ontbindingsrecht van de consument
Dit geldt voor producten én diensten. Verder maakt het geen verschil of de consument zelf heeft gevraagd om bijvoorbeeld verkoop buiten de verkoopruimte.

Ontbindingsrecht: bedenktijd van 14 dagen

Vooral het ontbindingsrecht van de consument is een belangrijk aandachtspunt, zowel voor verkoop buiten de verkoopruimte als bij koop op afstand (bijvoorbeeld via internet). 

Dit recht houdt in dat de consument een bedenktijd heeft van 14 dagen. Binnen deze termijn mag de consument de overeenkomst zonder reden ontbinden en krijgt de consument zijn geld terug. Deze termijn begint te lopen op de dag waarop de consument de zaak heeft ontvangen. Maar let op: als u vergeet om de wettelijke informatieverplichtingen richting de consument na te leven, dan wordt de bedenktijd van de consument met maar liefst één jaar verlengd!

Tijdens de bedenktijd mag de consument het product uitpakken en (voor zover relevant) uitproberen. Als de consument dit doet en vervolgens gebruik maakt van zijn bedenktijd, moet u toch het geld van de consument teruggeven. Maar de consument mag niet meer doen dan nodig is om het product te kunnen beoordelen. Houdt de consument zich hier niet aan, dan kunt u als verkoper het terug te betalen bedrag verminderen met het bedrag van de waardevermindering die door het gebruik ervan is ontstaan. Maar let op: dit mag alleen als u de consument hierover vooraf heeft geïnformeerd.  

Risico op ontbinding beperken

Als u deze wettelijke bedenktijd wilt vermijden, dan kunt u de consument uitnodigen in uw showroom en daar (uiteindelijk) de overeenkomst sluiten. Dan is er namelijk geen sprake van verkoop buiten de verkoopruimte of van koop op afstand. De wettelijke bedenktijd is dan niet aan de orde. Een bezoek aan de showroom kan er bovendien voor zorgen dat de klant zo goed mogelijk geïnformeerd is, wat ook het risico op ontbinding verkleint. 

Wordt de koopovereenkomst buiten de showroom gesloten of is er sprake van koop op afstand, dan is het goed om te weten dat de eerder genoemde wettelijke bepalingen van toepassing zijn en dat u de wettelijke rechten van de consument niet kan beperken of uitsluiten. Wat u dan wel kunt doen, is:
  • afwegen welke producten u wel of niet buiten de verkoopruimte of bijvoorbeeld online wilt verkopen en of u hierbij onderscheid wilt maken tussen gangbare en minder gangbare producten; 
  • de consument zo goed mogelijk informeren over het product waar de consument interesse in toont;
  • de consument altijd uitnodigen om een proefrit te maken voorafgaand aan de koop, om de kans te verkleinen dat de consument uiteindelijk toch niet tevreden is over het product en van het ontbindingsrecht gebruikmaakt;
  • in de koopovereenkomst of voorwaarden opnemen dat, als de consument het product meer gebruikt dan nodig is om het te kunnen beoordelen en vervolgens tot ontbinding overgaat, u het recht heeft om de prijs te verlagen door de hierdoor ontstane waardevermindering.

Autodealers: maak afspraken met uw importeur

Gaat uw dealernetwerk op verzoek van de importeur aan de slag met online verkoop van auto’s, vraagt u de importeur dan naar de mogelijkheden voor ondersteuning of compensatie als consumenten gebruikmaken van hun wettelijk ontbindingsrecht. Zeker als zij de auto al uitgeprobeerd hebben. Als het gaat om nieuwe activiteiten, kunnen afspraken met de importeur over een pilot in combinatie met evaluatie na afloop wellicht nuttig zijn om van de eerste ervaringen te leren. 

Meer informatie

Lees meer over koop op afstand en de informatieverplichting die u heeft in het infoblad ‘koop op afstand’. Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met BOVAG Ledenadvies, via ledenadvies@bovag.nl of (030) 659 53 00. 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring