Aanmelden voor de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) kan vanaf 1 mei 2021

Laatste update 30 april 2021 Leestijd: 2 min

De Regeling Vervroegd Uittreden houdt in dat medewerkers binnen de cao MvT maximaal drie jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd kunnen stoppen met werken door een beroep te doen op deze RVU. De medewerker krijgt dan maximaal drie jaar lang, tot aan de start van de AOW, een maandelijkse RVU-uitkering ter hoogte van de AOW-uitkering. Iemand die gebruikmaakt van de RVU moet stoppen met werken en mag geen nieuw werk meer beginnen.

Wie mag deelnemen aan RVU? 

  • Medewerkers die de afgelopen vijf jaar onafgebroken onder de cao Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf vielen in een toepasselijke functie (bijlage 16 arbeidsvoorwaarden cao).
  • Medewerkers die de leeftijd van maximaal 3 jaar en minimaal 6 maanden vóór de AOW-datum hebben. In de cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf is een lijst opgenomen met beroepen die gebruik kunnen maken van de RVU-regeling. 

Hoogte van de RVU-uitkering 

De RVU-uitkering is in 2021 bruto € 1.847 per maand. Dit is inclusief vakantiebijslag. Deze uitkering is gebaseerd op de netto AOW-uitkering. Werkt een medewerker minder dan 38 uur per week, dan krijgt deze een uitkering naar rato van het deeltijdpercentage. 
 
De hoogte van de RVU-uitkering wordt ieder jaar wettelijk bijgesteld aan de hand van de wijzigingen in de hoogte van de AOW-uitkering. Hoe hoog de netto-uitkering is in een individueel geval kan verschillen. Alle informatie omtrent de regeling als ook rekenvoorbeelden staan op de website www.mvtrvu.nl.

Aanmelden

Vanaf 1 mei 2021 is aanmelden voor een RVU-uitkering mogelijk via de website www.mvtrvu.nl.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring