Moment van BPM-bepaling en -betaling verandert: meer risico voor dealer en duurdere auto’s

Laatste update 15 september 2020 Leestijd: 4 min

In het Belastingplan staat een aanpassing van de BPM-regels die inhoudt dat het moment waarop de hoogte van de BPM bepaald wordt én het moment waarop de BPM betaald moet worden, samenvallen in het moment van eerste registratie, ook wel deel 1a genoemd. Op dit moment wordt de hoogte van de BPM (voorlopig) vastgesteld bij kentekenregistratie (1a), en wordt de BPM definitief vastgesteld, en afgedragen op het moment van tenaamstellen (1b). 

De reden voor deze ingreep is onder meer dat de momenten van vaststellen en tenaamstellen vaak (te) ver uit elkaar liggen, wat ervoor zorgt dat bedrijven bij gebruikte import vaak bezwaar aantekenen op de eigen aangifte, met heel veel extra werk voor de Belastingdienst tot gevolg.

Op zich een begrijpelijke ingreep, die ook voorsorteert op de door BOVAG vurig bepleite Green Lane bij import van occasions voor bedrijven die een strakke, eenduidige aangifte voor de BPM doen. Maar de ingreep heeft enkele vervelende consequenties voor de branche.

Ten eerste zorgt het naar voren halen van het BPM-afdrachtmoment voor een extra liquiditeitsbeslag bij importeurs. In de keten voor verkoop nieuw is de kans groot dat dat nadeel (deels) op de dealer wordt afgewenteld. Om de verslechtering van de liquiditeitspositie van de importeur op te vangen zou de betaaltermijn van importeurs met een Artikel 8 Verklaring kunnen worden verlengd naar drie maanden. Echter, met de toename van de termijn tussen betalingsverplichting van en betaalmoment door de importeur neemt het faillissementsrisico van de importeur voor de dealer toe. Dat dit een reëel risico is, hebben we in het verleden bijvoorbeeld bij het bankroet van de Rover-importeur gezien. Om die reden is het zaak het moment van BPM-bepaling (en met deze wetswijziging: -betaling) en het moment van tenaamstellen zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. Tenaamstellen kan nu afhankelijk van de wachttijden bij de RDW en de procedure bij de Belastingdienst enkele dagen tot enkele weken duren. Dat moet echt sneller om de schade van de nieuwe regeling enigszins te beperken.

Daarnaast gaan we ervan uit dat bij een verlenging van de betaaltermijn voor Artikel 8 Verklaring-houders de borgstelling door importeurs bij de Belastingdienst zal worden verhoogd, zodat het risico dat dealers moeten opdraaien voor de BPM in geval van faillissement van een importeur wordt beperkt. BOVAG treedt daarover in overleg met het ministerie van Financiën.

Ten tweede heeft het er alle schijn van dat door deze ingreep – namelijk al afdragen op moment 1a - ook btw moet worden betaald over de afgedragen BPM. Nu is het bij nieuwe auto’s nog zo dat de BPM-afdracht heel dicht bij aflevering aan de klant ligt en de Belastingdienst de redenatie volgt dat je namens de klant BPM afdraagt (doorlopende post), waardoor er geen btw over die BPM betaald hoeft te worden. Als de aanpassing daadwerkelijk zo uitgevoerd gaat worden, is er geen sprake meer van een doorlopende post en betaal je dus ook btw over de BPM, belasting over belasting dus, en dan gaat een nieuwe benzineauto gemiddeld zo’n 1.000 euro extra kosten en een diesel zelfs het dubbele. Dat kan nooit de bedoeling zijn. BOVAG zal Belastingdienst, Financiën en de politiek wijzen op dit ongewenste effect. 

Aanpassing van het BPM-moment gaat volgens het Belastingplan in per 1 juli 2021 of 1 januari 2022. 

Prinsjesdag: de nabeschouwing

Wat is er nog meer op Prinsjesdag bekendgemaakt, en wat betekenen deze plannen voor u als BOVAG-ondernemer? Wat betekenen ze voor uw klant, uw markt? Wat betekenen ze voor de economie? BOVAG biedt vrijdag 18 september antwoord op die belangrijke vragen. Dat doen we van 11:00 tot 12:00 uur in de vorm van een online talkshow. Kijk voor meer informatie en om u aan te melden voor ‘Prinsjesdag: de nabeschouwing’ op mijn.bovag.nl/prinsjesdag2020 of bekijk hieronder de persoonlijke boodschap van voorzitter Han ten Broeke.  

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring