Wat betekent aflopen cao MvT voor werkgever en werknemer? 

Laatste update 09 oktober 2020 Leestijd: 3 min

De huidige cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven loopt op 31 oktober 2020 af. Totdat een eventuele nieuwe cao is aangemeld, blijft de huidige cao gelden voor medewerkers die vóór 1 november 2020 in dienst zijn getreden. Dit heet ‘nawerking’. De afspraken uit de cao zijn namelijk onderdeel geworden van de arbeidsovereenkomst met de medewerker. Voor nieuw personeel geld die nawerking niet. Totdat er een nieuwe cao is aangemeld, is op deze groep medewerkers geen cao van toepassing. BOVAG adviseert om de verlopen cao ook toe te passen op nieuwe medewerkers. Wanneer er in de toekomst een nieuwe cao afgesloten wordt, zal deze namelijk met terugwerkende kracht ingaan vanaf 1 november 2020. En als u dan met nieuwe medewerkers wat anders heeft afgesproken, heeft u veel extra administratieve rompslomp. 

Wettelijke proeftijd 

Aangezien er vanaf 1 november tijdelijk geen cao van toepassing is, kunt u geen gebruikmaken van in de cao afgesproken afwijkingen van de wet. Een voorbeeld hiervan is de proeftijd. Vanaf 1 november 2020 kunt u alleen een proeftijd volgens de wettelijke regeling aangaan. Dit betekent een proeftijd van maximaal één maand bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan zes maanden, maar korter dan twee jaar. 

Generatiepact 

In de huidige cao is het generatiepact een pilot. Deze pilot loopt tot en met 31 oktober 2020. Het is tot uiterlijk 31 oktober 2020 mogelijk om nieuwe medewerkers aan te melden voor deelname aan het generatiepact. Hierbij moet de ingangsdatum van deelname ook voor 1 november 2020 zijn gelegen. Daarna wordt het loket voor onbepaalde tijd gesloten en worden aanmeldingen niet meer in behandeling genomen. Als cao-partijen in een eventuele nieuwe cao besluiten het generatiepact voort te zetten, gaat het loket weer open. Er gelden dan mogelijk andere voorwaarden. Voor een medewerker die al deelneemt aan het generatiepact verandert er niets, ook na afloop van de pilot blijft hij of zij deelnemen. 

Ketenregeling 

Met de ingang van de Wet Arbeidsmarkt in Balans op 1 januari 2020 is de wettelijke ketenregeling verruimd naar drie contracten in 36 maanden. In de cao MvT staat echter nog de oude ketenregeling, namelijk drie contracten in 24 maanden. Deze bepaling valt onder de nawerking van de cao, nu dit uitgelegd zou kunnen worden als een positieve afwijking voor de werknemer. Hierdoor hebben werknemers die in dienst waren vóór 1 november 2020 al na drie contracten binnen 24 maanden recht op een contract voor onbepaalde tijd.  

Voor nieuwe medewerkers (aangenomen op of na 1 november 2020) heeft de cao geen nawerking, dus kan voor hen wel gebruik worden gemaakt van de wettelijke ketenregeling (drie contracten in 36 maanden). 

Cao-gesprekken 

Op maandag 12 oktober staat het eerste formele overleg tussen BOVAG en vakbonden gepland. BOVAG zal daar de situatie in de branche toelichten. De vakbonden zullen er naar alle waarschijnlijkheid hun wensen voor een nieuwe cao op tafel leggen.  

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring