Veelgestelde vraag: hoe moet ik een BBL’er inschalen?

Laatste update 16 oktober 2020 Leestijd: 3 min

Heeft u BBL'ers in dienst? Veel BOVAG-leden worstelen met de verloning van deze meewerkende leerlingen. Zowel in de cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf als in die voor het Carrosseriebedrijf zijn hier afspraken over gemaakt.

Cao MvT

Voor bedrijven die vallen onder de cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf geldt dat BBL’ers ingedeeld moeten worden in een functieschaal, net als reguliere medewerkers. U doet dit op basis van het Handboek Functie-indeling voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf. Belangrijk hierbij is dat u kijkt naar het feitelijke niveau waarop de leerling zijn werkzaamheden uitvoert. Het is niet doorslaggevend of de leerling een bepaalde opleiding heeft afgerond. Beslissend voor de indeling is de feitelijke inhoud van de functie. Een BBL’er kan dus niet standaard in salarisgroep A worden ingedeeld. Bovendien zijn er maar een aantal functies waarbij medewerkers in salarisgroep A ingedeeld kunnen worden. Op basis van het Functiehandboek MvT gaat het om de volgende functies:
  • Administratie
  • Secretariaat
  • Algemene / Facilitaire Dienst
  • Magazijn / Logistiek
  • Tankstation
  • Bekleden / Stofferen
  • Spuiten / Schilderen Bekijk hier het Handboek Functie-indeling voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf, daarin staat hoe u medewerkers kunt inschalen.

Cao Carrosseriebedrijf

In de carrosserie cao is een nieuwe systematiek opgenomen om het salaris voor een BBL-leerling te bepalen, namelijk een loontabel speciaal voor BBL-leerlingen. In artikel 33c van de carrosserie cao vindt u de nieuwe loontabellen die gelden voor BBL-leerlingen. Dit zijn de op dit moment geldende tabellen.

Er is een salaristabel voor een 16-, 17-, 18-, 19- en 20-jarige BBL’er. De leeftijd van de medewerker bij aanvang van de BBL-opleiding is bepalend voor de tabel die u toepast. Is de medewerker dus 16 jaar wanneer hij start met zijn BBL-opleiding, dan past u op deze medewerker de BBL tabel 16 toe gedurende zijn gehele opleiding zolang hij nog geen 21 jaar is. Is de medewerker 20 jaar bij aanvang van de BBL-opleiding, dan geldt voor hem de BBL tabel 20. Vanaf het moment dat de medewerker 21 jaar wordt, stroomt hij door naar de reguliere salaristabellen en wordt zijn functie ingedeeld aan de hand van het Handboek Functie-indeling Metaal & Techniek. Hij heeft dan minimaal recht op het wettelijk minimumloon en bouwt functiejaren op.

Vragen?

Heeft u vragen over het bepalen van het salaris voor een BBL’er? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring