Onderhandelaars BOVAG en vakbonden bereiken overeenstemming over crisis-cao 

Laatste update 19 november 2020 Leestijd: 3 min

De onderhandelaars van BOVAG en vakbonden hebben vandaag overeenstemming bereikt over een crisis-cao Motorvoertuigenbedrijven en Tweewielerbedrijven (MvT) met een looptijd van 17 maanden, 1 procent loonsverhoging voor 2021 en 1 procent over de eerste maanden van 2022. De partijen gaan het akkoord nu voorleggen aan hun achterban.

Werkgevers worden door de corona-maatregelen geconfronteerd met grote onzekerheden en met lagere verkoop- en omzetcijfers. Het onderhandelingsresultaat kent een zeer gematigde loonstijging, waarbij ondanks de financiële uitdagingen voor werkgevers aan werknemers zoveel mogelijk koopkrachtbehoud geboden wordt. 

Werkgevers krijgen door het sluiten van deze cao zekerheid over hun budget voor 2021, waarbij voor hen de mogelijkheid is gecreëerd om de kostenstijging zo nodig tot een minimum te beperken door gebruik te maken van crisisbestrijdingsdagen. Dat geldt ook voor de loonsverhoging in 2022.

Lonen

De feitelijke lonen (niet de salaristabellen) worden per 1 februari 2021 structureel verhoogd met 1 procent. Per 1 januari 2022 worden de feitelijke lonen én de salaristabellen structureel verhoogd met nog eens 1 procent. De loonsverhoging van 1 februari 2021 geldt niet voor bedrijven die eerder gebruik hebben gemaakt van NOW 2 en op 1 februari 2021 gebruik maken van NOW 3.

Vervroegde uittreding

Met de eigen RVU-regeling (vervroegde uittreding) in deze cao hebben vakbonden en BOVAG een collectieve oplossing bedacht voor de medewerkers die hun werk als zwaar hebben ervaren. Zij kunnen nu kiezen voor vervroegd uittreden. Han ten Broeke, algemeen voorzitter BOVAG: “Daarmee geven we nadere invulling aan de RVU-regeling zoals die in het Pensioenakkoord van het kabinet is vormgegeven. Het mooie is dat de uittreders tevens ruimte maken voor jonge mensen met hun waardevolle actuele kennis en vaardigheden. De les van de vorige, financiële crisis in 2009 was immers dat we juist jonge mensen in onze sector moeten behouden. In dat kader zien we dat de instroom van leerlingen nu weer onder druk staat. Om die instroom te stimuleren, is in deze cao afgesproken dat een werkgever die een leerwerkplek ter beschikking stelt aan een eerstejaars BBL-leerling, deze cao-periode een financiële tegemoetkoming ontvangt.” 

Arbeidsrust

BOVAG-onderhandelaar Peter Niesink: “Deze crisis-cao geeft werkgevers en werknemers duidelijkheid voor komend jaar en creëert daarmee arbeidsrust. Dat is belangrijk in deze moeilijke corona-tijd. De cao heeft als doel de sector, zowel werkgever als werknemer, in deze tijd de noodzakelijke steun te bieden. Het is daarbij belangrijk aantrekkelijk te blijven als branche en uitstroom van goede vakkrachten en leerlingen te voorkomen. De gesprekken waren dan ook vanaf het begin zeer constructief van twee kanten. We leggen dit voorstel nu voor aan onze achterban, zoals de vakbonden dat ook zullen doen.”

Dit crisis akkoord zal in de komende weken binnen BOVAG besproken worden in diverse gremia. Het is de bedoeling om uiterlijk half december de crisis-cao binnen BOVAG definitief vast te stellen.

Lees hier de ondertekende overeenstemming.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring