BOVAG maakt werk van verzekerbaarheid huurvloot 

Laatste update 05 november 2020 Leestijd: 4 min

BOVAG deed gedegen extern onderzoek naar de verhuurmarkt en met name de verzekerbaarheid van huurauto’s. De uitkomsten hiervan vormen de basis van een actieplan van BOVAG-afdeling Verhuur- en Deelautobedrijven om het tij wat betreft die verzekerbaarheid te keren. 

Al enige jaren daalt het aantal verzekeraars waar autoverhuurders hun wagenpark kunnen onderbrengen. Dit gebeurt mede onder druk van rentabiliteit van autoverzekeringen in het algemeen. De overall gestegen schadelast als gevolg van complexere schades en hogere uitkeringen van letselschade zijn de belangrijkste redenen daarvoor, zo blijkt uit het rapport 'Autoverhuur: minder schades en gestegen verzekeringspremies. Hoe kan dat (anders)?' dat Voogt Pijl & Partners op verzoek van BOVAG samenstelde.   
 
Inmiddels zijn de premies dusdanig dat zij een flinke impact hebben op het businessmodel van autohuur en de betaalbaarheid van huurauto’s. BOVAG Verhuur- en Deelautobedrijven is zich bewust van de problematiek en is onder andere al enkele jaren actief met Elena en met informatie- en hulpmiddelen om de kwaliteit van de bedrijfsvoering te (helpen) verhogen. Eind 2019 heeft BOVAG voorts 14 concrete tips geformuleerd voor autoverhuurbedrijven hoe om te gaan met verzekeren. Daar komt nu dit onafhankelijk onderzoek bij, dat het startpunt vormt voor de verdere aanpak van dit probleem. Doel is een toekomstbestendige, renderende verzekeringsportefeuille aan de ene kant en een betaalbare verzekering voor de huurvloot aan de andere kant.  
 
In het rapport worden verschillende oplossingsrichtingen voorgesteld waarbij een rol is  weggelegd voor zowel verzekeraars, autoverhuurbedrijven, BOVAG als Verbond van Verzekeraars:  
  • De autoverhuurders moeten strakker sturen op schadebeheersing.  
  • Verzekeraars kunnen premiecomponenten beïnvloeden door bijvoorbeeld meer transparantie, premiehoogte aanpassen of rationaliseren van de (indirecte) kosten.  
  • Betere samenwerking tussen de autoverhuurders en de verzekeraars. Waarbij het actief delen van data essentieel is. 
  • Verhuur én verzekering moeten aan huurders worden gekoppeld.  

Bij alle verbeteringen is het noodzakelijk dat BOVAG én het Verbond van Verzekeraars nadrukkelijker een regierol oppakken. In nauwe samenwerking met alle betrokken partijen. BOVAG is daartoe bereid en gaat met het rapport in de hand op korte termijn de gesprekken aan met alle relevante partijen en de verhuurmarkt. Van RDW tot verzekeraars, van Verbond tot politiek. We zullen natuurlijk ook met Bovemij, onze eigen partner, in gesprek gaan om gezamenlijk een situatie te creëren waar het mogelijk is om een betaalbare verzekering voor de huurvloot van de leden aan te bieden. 

Daarnaast stelt BOVAG op korte termijn een praktische handleiding op voor verhuurbedrijven om op een goede manier in gesprek te gaan met hun verzekeraar, komt er een lobbyagenda en gaat BOVAG de verhuurmarkt cijfermatig verder in kaart brengen. 
BOVAG is voorts van zins een rondetafelgesprek te organiseren met verzekeraars en verhuurders, met dit rapport als basis.   
 
Afhankelijk van de uitkomsten van genoemde gesprekken en onderzoeken, wil BOVAG in een gezamenlijke werkgroep met verzekeraars nader onderzoek doen naar alternatieve verzekeringsmodellen. Te denken valt aan een ‘broodfonds’, de verzekeringsportefeuille internationaal onderbrengen en verzekeren op persoon. Daarna zouden de meest kansrijke ideeën in de vorm van de pilots verder kunnen worden uitgewerkt en uitgeprobeerd.

Onderzoek

Lees hieronder de uitslagen van het onderzoek (alleen beschikbaar voor BOVAG-leden)

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring