Wie betaalt aanvullend geboorteverlof?

Laatste update 20 mei 2020 Leestijd: 3 min

BOVAG ledenadvies kreeg deze week veel vragen over de betaling van het aanvullend geboorteverlof dat op 1 juli van dit jaar ingaat. Vanaf die datum hebben partners recht op aanvullend geboorteverlof van vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur. Maar hoe zit dit eigenlijk: betaalt u als werkgever dit verlof?

Wanneer een werknemer aanspraak wil maken op aanvullend geboorteverlof moet dat 6 maanden na de geboorte van het kind zijn opgenomen. Tijdens deze periode krijgen partners een UWV-uitkering ter hoogte van 70 procent van het laatstverdiende loon. Medewerkers moeten deze uitkering via de werkgever aanvragen. Alleen als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang kan de werkgever in overleg met de medewerker de manier waarop de medewerker het verlof in wil vullen, wijzigen. Dit moet minimaal twee weken voorafgaand aan de ingang van dit verlof schriftelijk onderbouwd kenbaar gemaakt zijn. 

De medewerker vraagt het aanvullend geboorteverlof aan bij u als werkgever. U dient de aanvraag in bij het UWV via de verzuimmelder in het werkgeversportaal of via DigiPoort. Het UWV keert binnen vier weken aan u uit. Lees meer over het aanvullend geboorteverlof op de website van het UWV

n.b.: Onze cao verplicht niet om deze 70 procent aan te vullen tot 100 procent loon dus dit hoeft u dan ook niet te doen!

Geboorteverlof

Eerder werd het reguliere geboorteverlof voor partners al verruimd van 2 naar maximaal 5 dagen. Partners hebben recht op doorbetaald geboorteverlof van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. Werkt iemand fulltime, dan krijgt hij 5 dagen, iemand die 24 uur werkt per week, krijgt er 3. Medewerkers kunnen het geboorteverlof direct opnemen, maar dat kan bijvoorbeeld ook als de kraamzorg vertrokken is. Voorwaarde is dat ze het geboorteverlof binnen de eerste 4 weken na de bevalling opnemen. Bij tweelingen heeft de partner ook recht op maximaal één week verlof. Komt het kind dood ter wereld of overlijdt het snel na de bevalling, dan behoudt de medewerker het recht op verlof.

Een medewerker is partner als hij de echtgenoot of geregistreerd partner is van de moeder. Ook iemand die ongehuwd met de moeder samenwoont of het kind heeft erkend is partner en heeft recht op geboorteverlof.

Waar moet ik nog meer rekening mee houden? 

Het nieuwe wetsvoorstel regelt alleen het geboorteverlof van de partner. Daarnaast zijn deze regelingen van kracht:
  • In de cao staat dat de werknemer op de dag van de bevalling recht heeft op 100 procent doorbetaling van het loon, als die plaatsvindt op zijn normale werkdag. 
  • Daarnaast geldt verlof voor de tijd die de medewerker nodig heeft om aangifte te doen van de geboorte van het kind. Hiermee voldoet de ouder aan een wettelijke verplichting.
  • Ook is er het onbetaalde ouderschapsverlof dat werknemers op grond van de wet kunnen opnemen tot aan de achtste verjaardag van het kind.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring