Voorkom aansprakelijkheid bij niet betalen belastingen

Laatste update 27 maart 2020 Leestijd: 2 min

Heeft u een NV of BV, bent u bestuurder van de onderneming en vraagt u als gevolg van de coronacrisis uitstel van betaling voor de loon-, omzet, -inkomsten en/of vennootschapsbelasting? Let dan op dat u tevens uiterlijk 14 april 2020 melding maakt van betalingsonmacht bij de Belastingdienst. Zo beperkt u het risico als bestuurder fiscaal aansprakelijk te worden gesteld.

Doet u deze melding niet, dan gaat de wet ervan uit dat het niet betalen van de belastingschuld aan de bestuurders is te wijten wegens bijvoorbeeld ‘verwijtbaar kennelijk onbehoorlijk bestuur’. Maar een bestuurder kan ook aansprakelijk worden gesteld als hij niet op tijd bij de Belastingdienst heeft gemeld dat belastingen niet kunnen worden betaald. Die melding moet in ieder geval worden gedaan binnen twee weken nadat de belasting betaald had moeten worden. Voor de loonbelasting en de omzetbelasting over afgelopen februari, die eind maart 2020 betaald moet worden, moet dus uiterlijk 14 april een melding worden gedaan. Omzetbelasting wordt in veel gevallen per kwartaal aangegeven en dan zou de meldingstermijn later eindigen (medio mei), maar u kunt beter een gezamenlijke melding met de loonbelasting doen. Een melding geldt ook voor volgende tijdvakken waarover niet kan worden betaald.  

Wie is aansprakelijk?

Volgens werkgeverskoepel VNO-NCW is te verwachten dat een eenvoudige melding inzake de coronacrisis voldoende is. Berichtgeving hierover door de Belastingdienst wordt op zeer korte termijn verwacht. In de praktijk gaat het vooral om bestuurders van NV's en BV’s en daarnaast ook om coöperatieve verenigingen, onderlinge verzekeringsmaatschappijen en verenigingen die op onderlinge grondslag als verzekering- of kredietinstelling optreden. Verder geldt de bestuurdersaansprakelijkheid voor bestuurders van stichtingen die onder de vennootschapsbelasting vallen. In de situatie waarin de bestuurder van een (dochter)onderneming een andere (moeder)onderneming is, kunnen de bestuurders van laatstgenoemde onderneming aansprakelijk worden gesteld. Ook bestuurders van buitenlandse rechtspersonen kunnen te maken krijgen met de bestuurdersaansprakelijkheid als de onderneming volledig rechtsbevoegd is en in Nederland onder de vennootschapsbelasting valt.
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring