Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) in de startblokken

Laatste update 30 maart 2020 Leestijd: 3 min

Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.157 euro met een rente van 2%. Deze is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

Inkomensondersteuning en bedrijfskrediet

Vanuit de Tozo kunnen zelfstandigen een beroep doen op twee voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. 

Wat houdt de Tozo in?
 • Als gevolg van de coronacrisis komen zelfstandige ondernemers in aanmerking voor de Tozo die de komende drie maanden minder inkomen binnen krijgen dan het sociaal minimum. Vooralsnog wordt het inkomen voor maximaal drie maanden aangevuld. 
 • Voor gehuwden en samenwonenden wordt het inkomen aangevuld tot een bedrag van 1.500 euro netto en voor alleenstaanden tot 1.050 euro netto.
 • Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.
 • Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan bijstandsnorm, krijgen geen aanvulling.
 • Het vermogen (zoals een spaarrekening en huisbezit) en het inkomen van de partner hebben geen invloed op de tegemoetkoming. De regeling is zo eenvoudig en snel uitvoerbaar.
 • Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.157 euro met een rente van 2%. Deze is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.
Voorwaarden
 • De aanvrager moet als zelfstandige ingeschreven zijn bij de KvK vóór de aankondiging van de regeling (17 maart 2020).
 • De aanvrager is in Nederland gevestigd en werkt hoofdzakelijk in Nederland.
 • De aanvrager is het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week) als zelfstandige werkzaam geweest. Werkt een aanvrager korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt.
 • De regeling geldt vooralsnog tot 1 juni 2020. De ingangsdatum van de regeling werkt terug tot en met 1 maart 2020.
 • Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een BV kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar B.V. nu geen salaris kan uitbetalen.
 • Het kan zijn dat de aanvrager ook al gebruik maakt van de regeling ‘noodloket’ (gift 4.000 euro) Deze 4.000 euro wordt niet verrekend met de uitkering.
 
Check hier of u in aanmerking komt voor de Tozo regeling.
 
Versnelde procedure
 • In vergelijking tot de Bbz bevat de Tozo versoepelde voorwaarden en een versnelde procedure.
 • Een aanvraag voor de Tozo wordt zo veel mogelijk digitaal gedaan en kan binnen vier weken worden afgerond, in plaats van de gebruikelijke 13 weken.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring