Vakantiedagen 2019 vervallen per 1 juli 2020

Laatste update 26 juni 2020 Leestijd: 3 min

Op 1 juli vervallen de wettelijke vakantiedagen van werknemers die ze vorig jaar hebben opgebouwd en die ze niet hebben gebruikt. Uitzondering is wanneer de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar vakantiedagen op te nemen.

Iedere fulltime werknemer heeft op grond van de wet recht op 20 vakantiedagen per jaar, dat zijn de ‘wettelijke vakantiedagen’. Deze wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Als uw werknemer (een gedeelte van) de in 2019 opgebouwde wettelijke vakantiedagen (20) niet heeft opgenomen, dan vervallen deze dus per 1 juli 2020.

Was er redelijkerwijs geen mogelijkheid voor de medewerkers om de vakantiedagen op te nemen, dan vervallen ze niet. Zieke werknemers worden in normale omstandigheden gewoon in staat geacht om vakantiedagen op te nemen, tenzij ze bijvoorbeeld aan een ziekenhuisbed gekluisterd zijn.

Het vervallen van de wettelijke vakantiedagen uit 2019 betekent dat die dagen worden geschrapt van het vakantiedagensaldo van de werknemer; ze hoeven dus niet te worden uitbetaald. Als goed werkgever moet u uw werknemers er jaarlijks op wijzen dat niet opgenomen vakantiedagen uit het jaar ervoor per 1 juli vervallen. Dan hebben ze nog de mogelijkheid om de dagen op te nemen vóór 1 juli.

Vakantiedagen die boven het wettelijke minimum aan werknemers worden toegekend, worden ‘bovenwettelijke vakantiedagen’ genoemd. Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Onder de cao MvT gaat het bij fulltime werknemers om 4 bovenwettelijke vakantiedagen per jaar (de cao kent werknemers jaarlijks immers 24 vakantiedagen toe). Onder de cao Tank en Was gaat het jaarlijks om 5 dagen (deze cao kent 25 vakantiedagen per jaar). Ook de extra vakantiedagen (inzetbaarheidsuren) die beide cao’s toekennen aan oudere werknemers zijn aan te merken als bovenwettelijke dagen. Deze verjaren dus pas na 5 jaar.

Het is belangrijk dat u bij een vakantieaanvraag aantoonbaar in uw administratie altijd de voor de werknemer meest gunstigste dagen afschrijft. Dus altijd de dagen die het eerst voor verval of verjaring in aanmerking komen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies op 030 – 659 53 00 of via ledenadvies@bovag.nl.
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring