Tweede aanvraagperiode NOW-subsidie geopend

Laatste update 07 juli 2020 Leestijd: 6 min

De tweede aanvraagperiode van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0) is gestart. De NOW-regeling is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die getroffen zijn door de coronavirus. De overheid heeft de periode van inkomenssteun verlengd met vier maanden. NOW 2.0 is op enkele punten aangepast aan de huidige situatie. U kunt van 6 juli tot en met 31 augustus de subsidie aanvragen via het UWV.

De eerste aanvraagperiode van de NOW-subsidie is afgesloten. Tot en met 5 juni kon een subsidieaanvraag gedaan worden voor de maanden maart, april en mei 2020. Met NOW 2.0 kan dit gedaan worden voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020. Net als NOW 1.0, voorziet de NOW 2.0 in een tegemoetkoming op de loonkosten van maximaal 90% voor bedrijven die een omzetverlies hebben van minstens 20%.

Bijvoorbeeld:
 • als 100% van de omzet wegvalt, is de subsidie 90% van de loonsom van een werkgever
 • als 50% van de omzet wegvalt, is de subsidie 45% van de loonsom van een werkgever
 • als 25% van de omzet wegvalt, is de subsidie 22,5% van de loonsom van de werkgever
U krijgt van het UWV een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke omzetdaling was. De definitieve NOW 2.0-subsidie kan daarom nog veranderen als de loonsom is gedaald.

Voorwaarden

Komt uw bedrijf in aanmerking voor de NOW 2.0? De voorwaarden zijn:
 • U verwacht ten minste 20% omzetverlies over vier maanden (juni, juli, augustus en september 2020). Bij het UWV komt een online rekenhulp om uw verlies aan inkomsten te berekenen. Het subsidietijdvak is daarmee anders dan bij NOW 1.0 (drie maanden).  
 • De referentiemaand voor de loonsom voor het tweede tijdvak is in beginsel maart 2020.
 • Concerns met Nederlandse en buitenlandse dochters tellen omzetverlies van rechtspersonen die geen Nederlands SV-loon hebben niet mee.
 • Werkmaatschappijen met ten minste 20% omzetverlies (waarbij het concern minder dan 20% omzetverlies heeft) komen ook in aanmerking voor de NOW 2.0. De werkmaatschappij moet een eigen rechtspersoonlijkheid hebben.
 • U moet de NOW-subsidie gebruiken voor het betalen van de loonkosten.
 • U moet een controleerbare administratie hebben.
 • Bij een voorschot van meer dan € 100.000 en bij een vastgestelde tegemoetkoming van € 125.000 of meer is een accountantsverklaring verplicht.
 • U moet de loonsom zoveel mogelijk gelijkhouden. U houdt uw werknemers, ongeacht de contractvorm, zoveel mogelijk in dienst en u betaalt het loon van de werknemers door.
 • U moet uw werknemers 100% doorbetalen.
 • U moet uw werknemers stimuleren om bijscholing of omscholing te doen zodat zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor het crisisprogramma 'NL leert door'. Meer daarover wordt in juli bekend.
 • U vraagt geen ontslag aan op grond van bedrijfseconomische redenen voor uw werknemers in de periode waarvoor u NOW-subsidie krijgt. Doet u dit wel, dan moet u 100% van de tegemoetkoming terugbetalen. De extra 'ontslagboete' bij bedrijfseconomisch ontslag onder NOW 1.0 was nog 50% en is dus vertweevoudigd onder NOW 2.0.
 • U moet bij ontslag van meer dan 20 medewerkers overleggen met de vakbonden of een andere vertegenwoordiging van werknemers. Doet u dit niet, dan wordt u 5% gekort op de uiteindelijke NOW-subsidie.
 • De vaste (forfaitaire) opslag voor onder meer vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten is 40%. Onder NOW 1.0 was de forfaitaire opslag voor de werkgeverslasten nog 30%.  
 • U mag over 2020 tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 geen dividend of bonus uitkeren en u mag geen eigen aandelen inkopen.
 • U moet uw werknemersvertegenwoordiging informeren over uw toegekende NOW-subsidie.
 • Uw naam, de voorschotten die u krijgt en de vastgestelde NOW-tegemoetkoming worden vanaf eind juni openbaar gemaakt op de website van UWV.
 • U moet loonaangifte doen op de voorgeschreven momenten.
 • U moet aan UWV melden als er dingen gebeuren die belangrijk kunnen zijn om uw subsidie te veranderen, te stoppen of vast te stellen.
 • U moet na uw subsidieperiode uw definitieve omzetdaling insturen met daarbij een accountantsverklaring.
 • Als u NOW 2.0 wilt aanvragen, maakt het niet uit of u al eerder NOW-subsidie heeft aangevraagd voor maart, april en mei.
 • Als u vanaf 6 juli voor het eerst NOW-subsidie aanvraagt, kunt u de periode voor omzetdaling laten beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Als u al eerder NOW 1.0-subsidie kreeg en vanaf 6 juli de NOW 2.0 aanvraagt, dan moet de omzetperiode aansluiten op de vorige gekozen periode waarvoor u al eerder NOW-subsidie kreeg.

Aanvraag

Wilt u NOW 2.0 aanvragen? Dan kan tot en met 31 augustus via dit UWV-formulier.

Meer informatie

Wilt u de regeling er zelf rustig op nalezen? Dat kan: Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 2.0). Of lees meer op de website van de Rijksoverheid of uw bedrijf in aanmerking komt voor de NOW en wat de NOW inhoudt. Op de website van AWVN is een handig overzicht te vinden van alle wijzigingen van NOW 2.0 ten opzichte van NOW 1.0. Bronnen: KvK, Rijksoverheid

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring