Kamervragen over helmplicht snorfietsers

Laatste update 13 februari 2020 Leestijd: 4 min

VVD-Kamerlid Remco Dijkstra en PVV'er Roy van Aalst hebben vragen gesteld aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de recente (media)berichten over een voorgenomen helmplicht voor snorfietsers.

Dijkstra vraagt zich hardop af waarom mensen überhaupt nog op een snorfiets zouden willen rijden wanneer hiervoor een helmplicht gaat gelden. BOVAG is geen voorstander van een helmplicht voor snorfietsers. De constructiesnelheid is met 25 kilometer per uur net zo snel (of langzaam) als die van een e-bike, zodat je je hardop kunt afvragen wat een helmplicht toevoegt. Maar de belangrijkste reden voor veel snorfietsers om voor dit vervoermiddel te kiezen, is dat het dragen van een helm juist niet verplicht is. Anders dan in Amsterdam afgelopen jaar, is de voorgestelde maatregel ook niet het gevolg van een voorgenomen verplaatsing van snorfietsers naar de rijbaan binnen de bebouwde kom. Amsterdam koos hier op bepaalde trajecten voor en stelde uit oogpunt van veiligheid een helm verplicht daar waar snorfietsers niet meer op het fietspad welkom waren. Drukte op het fietspad, vermeende irritatie onder fietsers en een toenemend gevoel van onveiligheid waren voor de hoofdstad de belangrijkste redenen om voor een fietspadverbod (in combinatie met helmplicht) te kiezen.  

17 procent elektrisch

Op dit moment telt Nederland ruim 760.000 snorfietsen en het is voor veel mensen een onmisbaar vervoermiddel voor dagelijks woon-werkverkeer. Ontmoediging van snorfietsgebruik zou kunnen betekenen dat meer mensen voor de auto gaan kiezen, met alle gevolgen voor de bereikbaarheid en doorstroming van dien. Bovendien zijn het juist de snorfietsen waar elektrificatie daadwerkelijk al doorgebroken is: maar liefst 17 procent van alle nieuwe snorfietsen in 2020 was een elektrische. Een helmplicht zou deze bemoedigende ontwikkelingen in de kiem kunnen smoren. In het Klimaatakkoord is bovendien afgesproken dat in 2025 alleen nog maar elektrische snorfietsen mogen worden verkocht in Nederland. Maar als straks niemand meer een snorfiets wil, valt het nut van die afspraak te betwijfelen.

De Kamervragen van Dijkstra en Van Aalst van 13 februari 2020:
  1. Bent u bekend met het artikel van RTL Nieuws (11 februari) getiteld ‘Helmplicht voor snorfietser wordt geleidelijk ingevoerd’ en ‘Ook de snorfietser moet eraan geloven: een niet-coole helm op’? (Volkskrant 12 februari)
  2. Welke alternatieven hebben mensen met een snorfiets, aangezien u schrijft dat u verwacht dat veel snorfietsers overstappen naar een veiliger vervoermiddel, wat ongelukken zou kunnen schelen? Waarom wordt op deze manier de snorfiets eigenlijk uit het straatbeeld verdrongen? Welke gevolgen heeft dit voor de 750.000 eigenaren van snorfietsen?
  3. Is het rijden op een bromfiets veiliger dan op een snorfiets?
  4. Is het rijden op een e-bike zonder helm veiliger dan rijden op een snorfiets?
  5. Is het veiliger als een snorfiets vervolgens in grotere gemeenten gedwongen wordt met 25 km per uur tussen het snellere verkeer te gaan deelnemen?
  6. Hoe is de relatie tussen verplaatsing naar de rijbaan en de helmplicht? Klopt het dat deze situatie afzonderlijk bekeken zou moeten worden?
  7. Wat zijn de economische gevolgen als de snorfiets verdwijnt? Wat betekent dit voor dealers, voor bezitters van een snorfiets, voor de restwaarde en aantrekkelijkheid van de snorfiets?
  8. Is het niet zo dat de snorfiets eerder elektrisch te maken valt dan een bromfiets?
  9. Waar kunnen mensen zich melden die bezwaar willen maken tegen de opgedrongen helmplicht? Hoe gaat u mensen, c.q. de eigenaren van een snorfiets, informeren dat er een radicale verandering aankomt die hun mobiliteit en vrijheid direct raakt?
  10. Is het laten ombouwen van een snorfiets naar een brommer eigenlijk altijd wel mogelijk? Wat is de rompslomp en last die dit snorfietseigenaren geeft en hoeveel eigenaren verwacht u dat hiertoe overgaan?

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring