Vaststellen collectieve verlofdagen

Laatste update 10 december 2020 Leestijd: 3 min

De cao’s voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf, Tankstation en Wasbedrijven en het Carrosseriebedrijf bieden de mogelijkheid om collectieve verlofdagen en een collectieve aaneengesloten vakantie vast te stellen. Voor rijscholen is dit ook mogelijk. Welke regels per cao gelden hiervoor? En waar moet u op letten?

Cao MvT

Jaarlijks kunt u na overleg met de OR, personeelsvertegenwoordiging of werknemersdelegatie maximaal drie collectieve verlofdagen vaststellen waarop alle medewerkers vrij zijn. Deze dagen worden afgeschreven van het vakantiedagensaldo van het personeel. De cao schrijft voor dat deze dagen zo snel als mogelijk moeten worden vastgesteld.

U kunt ook een collectieve aaneengesloten vakantie vaststellen. Deze vakantie valt tussen 30 april en 1 oktober en duurt 21 of meer kalenderdagen. Wanneer vanwege het bedrijfsbelang een vakantie van 21 of meer kalenderdagen niet mogelijk is, dan mag de aaneengesloten vakantie ook 14 kalenderdagen zijn. Wilt u hiervan gebruikmaken? Dan moet de collectieve aaneengesloten vakantie vóór 1 januari zijn vastgesteld na overleg met de OR, personeelsvertegenwoordiging of werknemersdelegatie.  

Cao T & W

Voor 1 januari heeft de werkgever de mogelijkheid om vast te stellen wanneer een aaneengesloten vakantie collectief wordt gehouden. Hiervoor is wel overleg met het medezeggenschapsorgaan of de werknemersdelegatie vereist.

De aaneengesloten vakantie valt tussen 30 april en 1 oktober en duurt 14 of meer kalenderdagen, tenzij het bedrijfsbelang zich daartegen verzet.  

Cao carrosserie

Jaarlijks kunt u na overleg met de OR, personeelsvertegenwoordiging of de werknemersdelegatie maximaal drie collectieve verlofdagen vaststellen waarop alle medewerkers vrij zijn. Deze dagen worden afgeschreven van het vakantiedagensaldo van het personeel. De cao schrijft voor dat deze dagen zo snel als mogelijk moeten worden vastgesteld.

Vóór 1 januari kunt u ook een collectieve aaneengesloten vakantie vaststellen na overleg met het medezeggenschapsorgaan of de werknemersdelegatie. Deze vakantie valt tussen 30 april en 1 oktober en duurt 21 of meer kalenderdagen. Het is mogelijk dat het bedrijfsbelang zich verzet tegen een aaneengesloten vakantie van 21 of meer kalenderdagen. In dat geval duurt de vakantie ten minste 14 kalenderdagen.

Rijscholen

Voor rijscholen geldt geen cao. Maar het is ook mogelijk om in de arbeidsovereenkomst of het personeelsreglement op te nemen dat de werkgever verplichte vrije dagen mag aanwijzen en hoeveel dagen dit er zullen zijn. Deze verplichte vrije dagen gaan van het vakantiedagensaldo van de medewerker af. Er is geen wettelijk maximum aan het aantal vrije dagen dat de werkgever verplicht mag opleggen.  

Vragen?

Heeft u vragen over het vaststellen van verplichte vrije dagen? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring