Mobiliteitsalliantie: nu geld vrijmaken voor investeringen in mobiliteit

Laatste update 09 december 2020 Leestijd: 2 min

De Mobiliteitsalliantie, het samenwerkingsverband van organisaties in de mobiliteit en infra (onder wie BOVAG), wil dat het kabinet meer geld investeert om de infrastructuur op peil te houden en klaar te maken voor de toekomst.

Onlangs maakten Minister van Nieuwenhuizen en Staatssecretaris Van Veldhoven (beide IenW) en Minister Ollongren (BZK) de voortgang bekend van een reeks infrastructurele overheidsprojecten, de zogenoemde MIRT-projecten (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Daarin stellen zij aan de hand van de meest recente cijfers van het Kennisinstituut Mobiliteit (KiM) dat de mobiliteit per saldo blijft groeien in Nederland, of het nu gaat om (water)wegen, spoor, overig OV of de fiets. Ook stellen ze dat de financiële bewegingsruimte ontbreekt om knelpunten aan te pakken en om de huidige infrastructuur in stand te houden. 

“Het signaal is klip en klaar: er zijn meer middelen nodig om mobiliteit in Nederland in stand te houden en klaar te stomen voor de toekomst", reageert Frits van Bruggen, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie. "Wij steunen wij dit van harte. Met een geraamde bevolkingsgroei van 1,6 miljoen tot 2040 en een miljoen nieuw te bouwen woningen voor 2030 staan we voor een majeure opgave. Eén die de vraag naar mobiliteit zal doen groeien, ondanks een tijdelijke dip door de coronacrisis.” 

De Mobiliteitsalliantie stelt dat het nu zaak is om het geld ook daadwerkelijk vrij te maken. Behalve dat daarmee Nederland in beweging kan blijven, versterkt dit ook het verdienvermogen van Nederland en draagt het bij aan economisch herstel. Tot 2030 is jaarlijks 3 miljard euro extra aan investeringen nodig.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring