Verplicht overleg met vakbonden of OR bij aanvraag NOW 2 

Laatste update 31 augustus 2020 Leestijd: 2 min

De uitvoeringsregels bij het aanvragen van de NOW 2 op werkmaatschappij-niveau blijken niet voor alle BOVAG-leden helder te zijn. Het gaat dan specifiek om artikel 7b in de uitvoeringsregels. Dit artikel schrijft voor dat altijd voorafgaand aan indiening van de aanvraag voor NOW 2 er een overeenkomst met personeelsvertegenwoordiging over werkbehoud moet zijn. 

Deze voorwaarde voor de overeenkomst zoals gesteld in artikel 7b is een harde eis waaraan het ministerie toetst. Voorafgaand aan indiening van de aanvraag moet er dus een overeenkomst met personeelsvertegenwoordiging over werkbehoud zijn. De toetsing op de aanwezigheid van deze overeenkomst vindt echter niet bij de aanvraag plaats, maar achteraf bij de vaststelling van de verstrekte subsidie. Er is namelijk geen upload mogelijkheid om deze overeenkomst mee te sturen. 

BOVAG vermoedt dat er leden zijn die zich niet van deze eis bewust zijn geweest bij het indienen van de aanvraag. 

Het bewuste artikel luidt als volgt:
Artikel 7. Afwijking van bepalen omzetdaling op niveau concern of groep 
b. de werkgever handelt in overeenstemming met een van dagtekening voorziene overeenkomst over werkbehoud, die door hem voorafgaand aan de subsidieaanvraag wordt aangegaan met de belanghebbende verenigingen van werknemers, bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Wet melding collectief ontslag, en bij gebreke daarvan, of indien de werkmaatschappij minder dan 20 werknemers heeft een andere vertegenwoordiging van werknemers.

Wat kunt u doen?

Wij adviseren u bijgaande blanco overeenkomst tot werkbehoud alsnog voor uw bedrijf in te vullen voorzien van een bijlage welke werkmaatschappijen het betreft. Heeft u zelf contact met een vakbondsbestuurder neemt u dan contact op hem/haar met het verzoek de overeenkomst te tekenen. De eindverantwoordelijke FNV-bestuurder binnen de MvT CAO is op de hoogte van deze overeenkomst.

Heeft u geen contact met een FNV-bestuurder dan kunt u de door u ondertekende verklaring voorzien van de bijlage met de gegevens van betreffende werkmaatschappijen sturen aan carolinebekkering@bovag.nl. Zij legt de overeenkomst dan voor aan het FNV.

Download hier de overeenkomst

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring