Stikstof-effect van generieke snelheidsverlaging is verwaarloosbaar

Laatste update 25 september 2019 Leestijd: 3 min

Naar aanleiding van de maatregelen die Johan Remkes voorstelt om de stikstofdepositie te beteugelen, concludeert BOVAG na eigen onderzoek dat een generieke verlaging van de maximumsnelheid slechts een marginaal effect van hooguit 0,24 procent minder stikstofdepositie oplevert.

BOVAG heeft de impact van wegverkeer op de totale depositie (neerslag) van stikstof in Nederland onderzocht en daarbij meerdere openbare bronnen geraadpleegd, waaronder RIVM. Het is belangrijk daarbij het onderscheid te maken tussen uitstoot en depositie, dus neerslag van de stikstof; om dat laatste draait deze discussie. Het effect van een generieke verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen van 130 naar 100 kilometer per uur verlaagt de stikstofdepositie met slechts 0,13 procent. Als daarbij ook de snelheid op alle tweebaanswegen van 100 naar 80 kilometer per uur zou worden verlaagd, dan bedraagt het effect 0,24 procent. Dat betekent dus dat de impact vrijwel nihil is, terwijl het een maatregel is die veel weerstand oproept. Rekening houdend met de transitie naar elektrisch vervoer wordt het effect overigens alsmaar kleiner.

Lokale hotspots

Uiteraard erkent BOVAG dat er dat er lokale hotspots langs (snel)wegen zijn waar de stikstofnorm wordt overschreden en waar dus lokaal, op die specifieke plek, iets moet gebeuren om de natuur te ontlasten als het gaat om stikstofdepositie. Dat kan dan onder andere in de vorm van een lokale snelheidsverlaging, mits aangetoond wordt dat dat daar ook effectief is. BOVAG pleit dus voor gerichte, specifieke en misschien zelfs tijdelijke maatregelen en niet voor generieke, landelijke maatregelen. Johan Remkes houdt gelukkig ook die optie open in zijn rapport. 

Enkele cijfers op en rij:

Aandeel N0x-emissie in 2017 van:
  • personenauto’s: 8,8%
  • vrachtauto’s:8,1%
  • overig wegverkeer (bussen, bestelauto’s, motoren, bromfietsen): 6,0% wegverkeer totaal als aandeel van totaal Nederland: 22,9% (nog geen kwart van alle N0x uitstoot)
Een verlaging van 130 naar 100 km/u per 2020 geeft een NOx-emissie reductie per km van 22%.  

Berekening totale effect van deze maatregel op stikstofdepositie (dus de neerslag van de uitstoot):
6% aandeel wegverkeer stikstofdepositie x 22% afname van 130 naar 100 km/u  x aanname aandeel snelweg in wegverkeer 10% = 0,13% effect op totale Nederlandse stikstof depositie.
 
Als je daarnaast ook de snelheid verlaagt op 100 km/h wegen naar 80 km/h, is de daling van NOx depositie 0,24%.
 
Lokaal kan het effect overigens wel en stuk groter zijn. Vandaar het pleidooi van BOVAG voor gerichte, lokale ingrepen.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring