Aangepaste loontabel cao MvT per 1 juli 2019 bekend

Laatste update 30 september 2019 Leestijd: 2 min

BOVAG en vakbonden zijn het eens geworden over de loontabel in de cao MvT die met terugwerkende kracht is ingegaan per 1 juli 2019. Na opmerkingen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moest de loontabel namelijk aangepast worden vanwege verboden leeftijdsonderscheid. Daardoor kon de cao nog niet algemeen verbindend verklaard worden. Vanwege de nieuwe loontabel moeten de lonen van 21-, 22- en 23-jarigen gecorrigeerd worden met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2019.

De afgelopen weken hebben BOVAG en vakbonden gebruikt om te kijken naar verschillende manieren om tot een nieuwe geldige loontabel te komen. Onderstaande tabel is daar de uitkomst van.

Terugwerkende kracht

De nieuwe loontabel gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2019. Dit betekent dat de salarissen van 21-, 22- en 23-jarigen gecorrigeerd moeten worden wanneer zij minder verdienen dan in de nieuwe tabel is bepaald. De wijziging moet gecorrigeerd worden vanaf 1 juli 2019, dus met terugwerkende kracht. Vanaf die datum hebben 21-jarigen namelijk recht op het minimumloon en geldt de nieuwe loontabel. Dit kunt u doen door middel van een nabetaling.

Algemeenverbindendverklaring

Nadat de cao is aangemeld, is ook algemeenverbindendverklaring van de cao aangevraagd. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt doorgaans binnen acht weken een besluit of de cao al dan niet algemeen verbindend wordt verklaard. Na deze verklaring geldt de cao automatisch voor alle bedrijven en hun medewerkers in de sector, dus ook voor bedrijven die geen lid van BOVAG zijn.  
 
Nadat de teksten definitief zijn en de algemeenverbindendverklaring rond is, worden de cao-boekjes gedrukt en verspreid.

Salaristabel per maand

Salaristabel-MvT-per-maand-van-1-juli-2019-tot-31-januari-2020.jpg

Salaristabel per vier weken

Salaristabel-MvT-per-vier-weken-van-1-juli-2019-tot-31-januari-2020.jpg

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring