WAB - Ketenregeling

Laatste update 06 november 2019 Leestijd: 4 min

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht en gaat er een hoop veranderen in het arbeidsrecht. BOVAG belicht elke keer een ander onderwerp uit deze wet. Deze keer: de ketenregeling. De ketenregeling bepaalt wanneer elkaar opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Op dit moment, tot 1 januari 2020, gaan opeenvolgende tijdelijke contracten over in een overeenkomst voor onbepaalde tijd wanneer:
  • er meer dan drie elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten zijn gegeven, of
  • als de duur van de opvolgende arbeidsovereenkomsten een periode van twee jaar overschrijdt.
Tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden als opvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van zes maanden of minder opvolgen.

Verruiming ketenregeling niet voor cao's MvT en Tank en Was

Met de WAB wordt de wettelijke ketenregeling verruimd van twee naar drie jaar. Vanaf 1 januari 2020 wordt een tijdelijke arbeidsovereenkomst omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij:
  • meer dan drie elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten; of
  • als de duur van de opvolgende arbeidsovereenkomsten een periode van drie jaar overschrijdt.
De periode van meer dan zes maanden om een nieuwe keten te starten blijft ongewijzigd.

Maar let op: de oude ketenregeling van drie contracten in twee jaar tijd is overgenomen in verschillende cao’s, waaronder de cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf en de cao voor Tankstations en Wasbedrijven. Dit betekent dat voor bedrijven en hun medewerkers die onder deze cao’s vallen, de oude ketenregeling blijft gelden. Na drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten in twee jaar tijd is er dan sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, ook na 1 januari 2020.

Overgangsrecht

De verruiming van de wettelijke ketenregeling kent geen overgangsrecht. Dit betekent dat deze op 1 januari 2020 direct in werking treedt. De nieuwe ketenregeling wordt dus direct van toepassing op alle tijdelijke arbeidsovereenkomsten die op of na 1 januari 2020 eindigen, ook als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor 1 januari 2020. De oude ketenregeling is nog wel van toepassing wanneer de bepaalde tijd contracten in 2019 in totaal de duur van 24 maanden passeren of wanneer uw bedrijf onder een van de eerdergenoemde cao’s valt. Twee voorbeelden:

Voorbeeld 1

De eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden wordt aangegaan van 1 mei 2018 tot 1 november 2018. Hierop volgt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van twaalf maanden van 1 november 2018 tot 1 november 2019. Daarna volgt een derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van twaalf maanden van 1 november 2019 tot 1 november 2020.

Voor 1 januari 2020 is er nog geen sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, de werknemer is immers nog geen twee jaar in dienst. De nieuwe ketenregeling wordt op 1 januari 2020 direct op de lopende derde arbeidsovereenkomst van toepassing voor bedrijven die niet vallen onder de cao MvT en de cao T&W. Daardoor ontstaat er nog geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd na afloop van de derde arbeidsovereenkomst. Onder de oude ketenregeling was er in dit geval wel sprake geweest van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vanaf 1 mei 2020. Voor bedrijven die vallen onder de cao MvT en de cao T&W is dat ook na 1 januari 2020 het geval. 

Voorbeeld 2

Op 1 november 2017 is een arbeidsovereenkomst voor 12 maanden aangegaan tot 1 november 2018. Hierop volgt een tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor een periode van 12 maanden, van 1 november 2018 tot 1 november 2019. In dit geval ontstaat op grond van de huidige ketenregeling een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd per 1 november 2019.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring