WAB - Ketenregeling

Laatste update 11 maart 2021 Leestijd: 3 min

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht en is er een hoop veranderd in het arbeidsrecht. BOVAG belicht elke keer een ander onderwerp uit deze wet. Deze keer: de ketenregeling. De ketenregeling bepaalt wanneer elkaar opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Tot 1 januari 2020 gingen opeenvolgende tijdelijke contracten over in een overeenkomst voor onbepaalde tijd wanneer:
  • er meer dan drie elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten zijn gegeven, of
  • als de duur van de opvolgende arbeidsovereenkomsten een periode van twee jaar overschrijdt.

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden als opvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van zes maanden of minder opvolgen.

Verruiming ketenregeling 

Met de WAB is de wettelijke ketenregeling verruimd van twee naar drie jaar. Vanaf 1 januari 2020 wordt een tijdelijke arbeidsovereenkomst omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij:
  • meer dan drie elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten; of
  • als de duur van de opvolgende arbeidsovereenkomsten een periode van drie jaar overschrijdt.
De periode van meer dan zes maanden om een nieuwe keten te starten blijft ongewijzigd.

Inmiddels zijn de cao’s voor het motorvoertuigenbedrijf en tweewielerbedrijf, de cao voor tankstations en wasbedrijven en de cao voor het carrosseriebedrijf aangepast aan de nieuwe wetgeving. Dus ook voor bedrijven die onder de werkingssfeer van deze cao’s vallen geldt de wettelijke ketenregeling van drie tijdelijke contracten in drie jaar tijd.

Overgangsrecht

De verruiming van de wettelijke ketenregeling kent geen overgangsrecht. Dit betekent dat deze op 1 januari 2020 direct in werking is getreden. De nieuwe ketenregeling is dus direct van toepassing op alle tijdelijke arbeidsovereenkomsten die op of na 1 januari 2020 eindigen, ook als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor 1 januari 2020. De oude ketenregeling is nog wel van toepassing wanneer de bepaalde tijd contracten in 2019 in totaal de duur van 24 maanden passeren. 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring